Tevékenység Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2012. június 7-én 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Intézményvezetői pályázat
152/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
2./ Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 6/1997. (IV. 01.) önkormányzati rendelet megalkotására (II. forduló)
132/2012. sz., 132/2/2012. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ Az önkormányzat versenyeztetési eljárásának szabályairól szóló 19/2005.(VI.08.) önkormányzati rendelet módosítása
153/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Lakásrendelet módosítása (II. forduló)
137/2012. sz., 137/2/2012. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet megalkotására
154/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Javaslat a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet megalkotására
149/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Nagy Hajnalka jegyző
7./ A képviselőtestület Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. (XII. 12.) rendeletének módosításáról
151/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ A Ferencvárosi Ifjúsági Koncepció 2012-2015. elfogadása
155/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Formanek Gyula alpolgármester
9./ „A teljesség felé” Idősügyi Koncepció 2012-2014. elfogadása
156/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Formanek Gyula alpolgármester
10./ Az önkormányzat fenntartásában lévő óvodákban a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezése
157/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
11./ Javaslat a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására, illetve a 2012. évi támogatás biztosítására
148/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
12./ Beszámoló a 2011.évi költségvetési rendeletben külön soron szereplő szervezeteknek nyújtott önkormányzati támogatások elszámolásáról
158/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ A Vendel utcai Tornacsarnok üzemeltetése
159/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ Hozzájárulás a Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium és a SZILTOP Oktatási Nonprofit Kft. valamint a Weöres S. Ált. Isk. és a KIMI közötti bérleti szerződések megkötéséhez
160/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
15./ A 160/2012. (V. 03.) számú és a 169/2012. (V. 03.) számú határozat módosítása
161/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
16./ Helyiség biztosítása a nemzetiségi önkormányzatok részére
162/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
17./ Liliput Nonprofit Kft. Közérdekűvé nyilvánítási kérelme
167/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
18./ FŐVINFORM, valamint a Dreher Sörgyár Zrt. címerhasználati kérelme
163/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
19./ A Képviselő-testület 51/2011.(III.02.) számú határozat 11. pontjának módosítása
166/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
20./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. II. félévi munkaterve
147/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
21./ A Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány részére nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása
164/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
22./ Közterület elnevezése
168/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Szűcs Balázs főépítész
23./ Önkormányzati hatósági ügyek
- zártan tárgyalandó
dr. Bácskai János polgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma testületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a kerületi Anyakönyvi Hivatal tevékenységéről, különös tekintettel a 2011. évi anyakönyvi tevékenységet érintő jogszabályi változásokra
146/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Nagy Hajnalka jegyző
2./ Tájékoztató a történeti városrészek rehabilitációjának évközi értékeléséről
165/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Szűcs Balázs főépítész
3./ Tájékoztató a Képviselőtestület 2012. január 1-jétől hozott határozatairól
1/2/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Nagy Hajnalka jegyző

Budapest, 2012. május 31.

dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem