Tevékenység Humán Ügyek Bizottsága

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2012. június 6-án (szerda) 14.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Intézményvezetői pályázat
152/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
2./ Javaslat a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet megalkotására
154/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János
3./ A Ferencvárosi Ifjúsági Koncepció 2012-2015. elfogadása
155/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Formanek Gyula alpolgármester
4./ „A teljesség felé” Idősügyi Koncepció 2012-2014. elfogadása
156/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Formanek Gyula alpolgármester
5./ Az önkormányzat fenntartásában lévő óvodákban a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezése
157/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
6./ Javaslat a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására, illetve a 2012. évi támogatás biztosítására
148/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
7./ Beszámoló a 2011.évi költségvetési rendeletben külön soron szereplő szervezeteknek nyújtott önkormányzati támogatások elszámolásáról
158/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ A Vendel utcai Tornacsarnok üzemeltetése
159/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Hozzájárulás a Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium és a SZILTOP Oktatási Nonprofit Kft. valamint a Weöres S. Ált. Isk. és a KIMI közötti bérleti szerződések megkötéséhez
160/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ A 160/2012. (V. 03.) számú és a 169/2012. (V. 03.) számú határozat módosítása
161/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
11./ Helyiség biztosítása a nemzetiségi önkormányzatok részére
162/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
12./ Liliput Nonprofit Kft. közérdekűvé nyilvánítási kérelme
167/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
13./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. II. félévi munkaterve
147/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ Beszámoló az Ugrifüles, a Napfény és a Méhecske Óvodák szakmai vizsgálatának eredményéről
Sz-357/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
15./ Molnár Ferenc Általános Iskola Pedagógiai programjának módosítása
Sz-371/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
16./A 2011. évben kérelem alapján támogatottak elszámolásának elfogadása
Sz-356/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
17./ FTC jégkorongozó utánpótlás kedvezményes tábordíj kérelme
Sz-363/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Illyés Miklós HÜB elnök
18./ A Leövey Klára Gimnázium matematika szaktáborának támogatása
Sz-370/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Illyés Miklós HÜB elnök
19./ 15. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése
Sz-362/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
20./ Személyi térítési díj csökkentése iránti kérelmek
Sz-358-361/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
Tájékoztatók:
1./ Tájékoztató a HÜB határozatainak végrehajtásáról
Sz-381/2012. sz. előterjesztés
(A Szervezési Csoportnál megtekinthető)
Illyés Miklós elnök

Budapest, 2012. június 1.

Illyés Miklós s.k.
bizottság elnökeImpresszum  Adatvédelem