Tevékenység

Meghívó a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május 17-én 15:00 órakor tartandó rendkívüli ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirend: Előterjesztő:
1. Módosító javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosításához (II. forduló)
110/3/2012. sz. előterjesztés (kifüggesztett változat, korábban kiküldve)
110/4/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2. Javaslat a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonát képező közterületek használatáról szóló rendelet megalkotásáról (II. forduló)
111/2012., sz. előterjesztés (kifüggesztett változat)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
111/2/2012., sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
111/3/2012., sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Hidasi Gábor és Hidasi Gyula képviselők
3. Javaslat az Önkormányzat vagyonáról, vagyonával való tulajdonosi jogok gyakorlásáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására – I. forduló
132/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4. Javaslat a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006.(III.10.) számú rendelet módosítására (I. forduló)
137/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
5. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének az állattartás rendjéről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
117/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Nagy Hajnalka jegyző
6. Egyes szabálysértési tárgyú rendelkezéseket megállapító önkormányzati rendeletek módosításáról szóló .../2012. (...) önkormányzati rendelet
131/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Nagy Hajnalka jegyző
7. A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet módosítása
123/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
8. Metró Áruház és környéke KSZT (II. forduló)
92/2012., sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
92/2/2012 sz. előterjesztés
1. sz. melléklet (3,7 GB)
2. sz. melléklet (5,1 GB)
3. sz. melléklet (5 GB)
4. sz. melléklet (8,8 GB)
5. sz. melléklet (3,1 GB)
6. sz. melléklet
Szűcs Balázs főépítész
9. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
138/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

FB Kft.
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet

FESZ Kft.
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet

FESZOFE Kft.
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
8. sz. melléklet
9. sz. melléklet

FV Kft.
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet

Nonprofit Kft.
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

Parkolási Kft.
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet

SEM IX. Kft.
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
10. Javaslat a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. 2011. évi beszámolójának és 2012. évi üzleti tervének elfogadására
134/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
Mezey István képviselő
11. Javaslat a Parkolási Kft. tevékenységével összefüggésben szükséges döntések meghozatalára
139/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
12. Javaslat az Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok megállapítására
135/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13. A 2011. évi meghívásos és nyílt eljárás keretében meghirdetett kulturális pályázati felhíváson részt vevő alapítványok beszámolóinak elfogadása
136/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14. A 2011. évi civil - és társadalmi szervezetek számára meghirdetett pályázati felhíváson részt vevő alapítványok beszámolóinak elfogadása
133/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
15. A 2012. évi kulturális tevékenységek támogatására meghirdetett pályázati felhíváson részt vevő Alapítványok pályázatainak elbírálása
125/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
16. A 2012. évi társadalmi és civil szervezetek számára meghirdetett pályázati felhíváson részt vevő Alapítványok pályázatainak elbírálása
140/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Formanek Gyula alpolgármester
17. Közoktatási intézmények telephelyeit érintő döntések meghozatala
126/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
18. Közoktatási intézmények átszervezése Ferencvárosban
129/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Formanek Gyula alpolgármester
19. 2012/2013. tanévben indítható iskolai osztályok, csoportok valamint óvodai csoportok számának engedélyezése
127/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
20. A Body Guard Hungary Kft-vel kötött Szolgáltatási keretszerződés módosítása
122/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
21. Együttműködési megállapodás megkötése közérdekűnek minősített szervezetekkel
128/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
22. Beszámoló a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat 2011. évben végzett szakmai munkájáról
121/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Formanek Gyula alpolgármester
23. Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 2011. évi szociális szolgáltatásairól
119/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet (4 GB)
Formanek Gyula alpolgármester
24. Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
120/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet (1,2 GB)
Formanek Gyula alpolgármester
25. Térfelügyeleti rendszer üzemeltetése
141/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
26. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet elrendelése
130/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
27. Interpelláció Ferencváros Önkormányzat parkolási feladatellátásának pénzügyi eredménye 2011-ben tárgyában – Interpellációra adott válasz
116/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
116/2/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Csárdi Antal képviselő
dr. Bácskai János polgármester
28. Beregszász Városi Tanács támogatási kérelme
142/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
29. Vajdasági Ifjúsági Fórum támogatási kérelme
143/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
30. Javaslat a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány támogatására
144/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
31. Javaslat a 2012. évi kerületi nagyrendezvények meghatározására
107/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Körősi Zoltán ügyvezető igazgató
32. Javaslat gazdasági társaságok Felügyelő Bizottsági tagjainak felülvizsgálatára
145/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
33. Napfény Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos pályázat
124/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma testületi ülésen való napirendre vételét.
1. Tájékoztató a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről
118/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester

Indokolás:
Az egyes szabálysértési tárgyú rendelkezéseket megállapító önkormányzati rendeleteket módosítani szükséges május 31-ig, illetve a gazdasági társaságok beszámolóit is május 31-ig kell elfogadni a Képviselőtestületnek.

Budapest, 2012. május 11.

dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem