Tevékenység

Meghívó a Budapest Főváros IX. kerület Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 16-án (szerda) 14:00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. tanácsterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1. Módosító javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosításához (II. forduló)
110/3/2012. sz. előterjesztés (kifüggesztett változat, korábban kiküldve)
110/4/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítása
123/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
3. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
138/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

FB Kft.
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet

FESZ Kft.
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet

FESZOFE Kft.
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
8. sz. melléklet
9. sz. melléklet

FV Kft.
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet

Nonprofit Kft.
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

Parkolási Kft.
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet

SEM IX. Kft.
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4. A 2011. évi meghívásos és nyílt eljárás keretében meghirdetett kulturális pályázati felhíváson részt vevő alapítványok beszámolóinak elfogadása
136/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5. A 2011. évi civil - és társadalmi szervezetek számára meghirdetett pályázati felhíváson részt vevő alapítványok beszámolóinak elfogadása
133/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
6. A 2012. évi kulturális tevékenységek támogatására meghirdetett pályázati felhíváson részt vevő Alapítványok pályázatainak elbírálása
125/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7. A 2012. évi társadalmi és civil szervezetek számára meghirdetett pályázati felhíváson részt vevő Alapítványok pályázatainak elbírálása
140/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Formanek Gyula alpolgármester
8. Közoktatási intézmények telephelyeit érintő döntések meghozatala
126/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
9. Közoktatási intézmények átszervezése Ferencvárosban
129/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Formanek Gyula alpolgármester
10. A 2012/2013. tanévben indítható iskolai osztályok, csoportok valamint óvodai csoportok számának engedélyezése
127/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
11. A Body Guard Hungary Kft-vel kötött Szolgáltatási keretszerződés módosítása
122/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
12. Együttműködési megállapodás megkötése közhasznúnak minősített szervezetekkel
128/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
13. Beszámoló a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat 2011. évben végzett szakmai munkájáról
121/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Formanek Gyula alpolgármester
14. Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 2011. évi szociális szolgáltatásairól
119/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet (4 Gb)
Formanek Gyula alpolgármester
15. Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
120/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet (1,2 Gb)
Formanek Gyula alpolgármester
16. Vajdasági Ifjúsági Fórum támogatási kérelme
143/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
17. Javaslat a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány támogatására
144/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
18. Javaslat a 2012. évi kerületi nagyrendezvények meghatározására
107/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Körősi Zoltán ügyvezető igazgató
19. Napfény Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos pályázat
124/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
20. A 2012. évi diákcsoport utazási pályázat elbírálása
Sz-313/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Illyés Miklós HÜB elnök
21. A 2011. évi civil- és társadalmi szervezetek számára meghirdetett pályázat beszámolóinak elfogadása
Sz-337/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
22. A 2011. évi Egyházak és egyházi szervezetek számára meghirdetett pályázat beszámolóinak elfogadása
Sz-339/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
23. A 2011. évi kisebbségi önkormányzatok számára meghirdetett pályázat beszámolóinak elfogadása
Sz-338/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
24. A 2012. évi egyházak és egyházi szervezetek, társadalmi és civil szervezetek és helyi nemzetiségi önkormányzatok pályázatainak elbírálása
Sz-336/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
Illyés Miklós HÜB elnök
25. A 2012. évi kulturális tevékenységek támogatására meghirdetett pályázati felhíváson részt vevő egyéb szervezetek és magánszemélyek pályázatainak elbírálása
Sz-319/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
26. A 2011. évi meghívásos és nyílt eljárás keretében meghirdetett, kulturális pályázati felhíváson részt vevő szervezetek, magánszemélyek beszámolóinak elfogadása
Sz-341/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
27. Kerületi bejegyzéssel rendelkező sportszervezetek pályázati kérelmeinek elbírálása
Sz-333/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
28. A Leövey Klára Gimnázium 2011. évi Diáksport pályázati elszámolási kérelme
Sz-332/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
29. A kerületi oktatási- nevelési intézmények számára kiirt Diáksport pályázat elbírálása (3413. számú költségvetési sor terhére)
Sz-320/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
30. Trió Bt. kérelmének elbírálása
Sz-312/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Illyés Miklós HÜB elnök
31. Kosztolányi Szigeti Kulturális Egyesület támogatási Szerződés módosítása
Sz-334/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
32. Emléktábla elhelyezésének jóváhagyása
Sz-340/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztatók:
1. Tájékoztató a „deák”tanulmányi ösztöndíj közalapítvány 2011. évi tevékenységéről
118/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester

Budapest, 2012. május 11.

Illyés Miklós s.k.
bizottság elnökeImpresszum  Adatvédelem