Tevékenység

Meghívó a Gazdasági Bizottság 2012. május 16-án (szerda) 12.00 órakor tartandó rendes ülésére.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1. Módosító javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosításához (II. forduló)
110/3/2012. sz. előterjesztés (kifüggesztett változat, korábban kiküldve)
110/4/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2. Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására - I. forduló
132/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3. Javaslat a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006.(III.10.) számú rendelet módosítására (I. forduló)
137/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
138/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

FB Kft.
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet

FESZ Kft.
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet

FESZOFE Kft.
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
8. sz. melléklet
9. sz. melléklet

FV Kft.
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet

Nonprofit Kft.
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

Parkolási Kft.
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet

SEM IX. Kft.
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
5. Javaslat a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. 2011. évi beszámolójának és 2012. évi üzleti tervének elfogadására
134/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
Mezey István képviselő
6. Javaslat a Parkolási Kft. tevékenységével összefüggésben szükséges döntések meghozatalára
139/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
7. A KALPA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. bérleti díj tartozásának elengedése a bérbeadó helyett végzett munka összegének mértékéig
Sz-307/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
8. Közös tulajdonú helyiség elidegenítése
Sz-306/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva mb. irodavezető
9. Lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-305/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10. Lakás bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-304/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11. A piaci alapú bérbeadásra meghirdetett lakások 2012. május 8-án megtartott versenytárgyalása alapján a nyertes személyének kiválasztása
Sz-335/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
12. Peren kívüli egyezség megkötése
Sz-314/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
13. Bp., IX. Gubacsi út 47-61. sz. alatti ingatlan optikai ellátására távközlési alépítmény hálózat kiépítése, nyomvonalas jellegű építmény elhelyezése és tulajdoni jogok korlátozása miatti kártalanításra vonatkozó megállapodás
Sz-318/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14. Bp., IX. Soroksári Duna ág keresztezése, optikai kábelhálózat fejlesztése, nyomvonalas jellegű építmény elhelyezése és tulajdoni jogok korlátozása miatti kártalanításra vonatkozó megállapodás
Sz-317/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Budapest, 2012. május 11.

Kandolka László s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem