Tevékenység

Meghívó Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. május 3-án 14.00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirend: Előterjesztő:
1. Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 2011. évi munkájáról
88/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2. IX. kerületi Rendőrkapitány kinevezésének véleményezése
90/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3. Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodásának 2011. évi helyzetéről (I. forduló)
106/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4. Éves ellenőrzési jelentés 2011.
99/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
110/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6. Javaslat 2012. évben az önkormányzat által biztosított HPV védőoltásban részesülők körének meghatározására
103/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
7. Javaslat a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonát képező közterületek használatáról szóló rendelet megalkotásáról (I. forduló)
111/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8. Javaslat a Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására
94/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9. A SEM IX Városfejlesztő Zrt. névváltoztatása, Alapító Okiratának módosítása, javaslat a testületek személyi összetételében történő változásra, valamint a tiszteletdíjak módosítására
113/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10. Javaslat a Feszofe Kft. működésével kapcsolatos döntések meghozatalára
105/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
11. Javaslat közbiztonsággal összefüggő pályázat jóváhagyására
112/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12. A Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány kuratóriumi titkárának megválasztása
86/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13. A BRFK IX. kerületi Rendőrkapitánysággal a térfigyelő feladatok ellátására kötendő együttműködési megállapodás
97/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14. Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására
102/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
15. Beruházási engedélyokirat jóváhagyása, a Budapest IX. ker. Viola u. 37/C. szám alatti lakóépület rehabilitációs felújításáról
96/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
16. Javaslat a nevelési-oktatási intézmények Alapító Okiratainak módosítására
108/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
17. Ellátási szerződés módosítása a Szigetszentmiklósi Önkormányzattal
104/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Formanek Gyula alpolgármester
18. A Budapest, IX. kerület Török Pál u. 3. szám alatti Pinceszínház akadálymentesítése
100/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
19. A Magyar Kézművességért Alapítvány támogatása
85/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz melléklet
dr. Bácskai János polgármester
20. Javaslat a Ferenc téri pavilonok hasznosítására
89/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Martos Dániel képviselő
21. Javaslat a Bp. IX., kerület Lenhossék u. 18. szám alatti ingatlanra vonatkozó telekrendezéssel kapcsolatos döntések meghozatalára
98/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
22. A Természet az Egészséges Gyermekekért Alapítvány vagyonának átvétele
93/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
23. Az UKRÁN-MAGYAR BUSINESS CLUB nevű egyesület tevékenységének közérdekűvé nyilvánítása és részükre nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbe adása
101/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
24. Bp. IX. kerület 36838. hrsz.-ú ingatlan tulajdonközösség megszüntetése
114/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
25. Peren kívüli megállapodás
115/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
26. Javaslat Önkormányzat által történő saját halottá nyilvánításra
95/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
27. Önkormányzati hatósági ügyek
109/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma testületi ülésen való napirendre vételét.
1. Tájékoztató a személyi okmányokkal kapcsolatos jegyzői hatósági feladatok, az ügyfélkapu és az elektronikus ügyintézés, valamint az ügyfél tájékoztató rendszerek alkalmazásának tapasztalatairól
84/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Nagy Hajnalka jegyző
2. Tájékoztató a Ferencvárosi Önkormányzat 2011. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásairól
91/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Vörös Attila SEM IX Zrt. elnök-vezérigazgató
3. Napirendre vételt igénylő, de nem tárgyalt vagy halasztott napirendek levételének indoklása
2/4/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Nagy Hajnalka jegyző

Budapest, 2012. április 26.

dr. Bácskai János s.k.
polgármesterImpresszum  Adatvédelem