Tevékenység

Meghívó a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  2012. május 2-án (szerda) 9.00 órakor rendes ülésére.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. tanácsterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1. Gubacsi dűlő KSZT tervezési koncepció ismertetése
Sz-301/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
Szűcs Balázs főépítész
2. Balázs Béla utca 3. sz. mögötti közös zöldterület kiviteli terve
Helyszíni bemutató
Szűcs Balázs főépítész
3. Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 2011. évi munkájáról
88/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4. IX. kerületi Rendőrkapitány kinevezésének véleményezése
90/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
5. Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodásának 2011. évi helyzetéről (I. forduló)
106/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
6. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
110/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
7. Javaslat a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonát képező közterületek használatáról szóló rendelet megalkotásáról (I. forduló)
111/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
8. A SEM IX Városfejlesztő Zrt. névváltoztatása, Alapító Okiratának módosítása, javaslat a testületek személyi összetételében történő változásra, valamint a tiszteletdíjak módosítására
113/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
 
9. Javaslat a Feszofe Kft. működésével kapcsolatos döntések meghozatalára
105/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
 
10. Javaslat közbiztonsággal összefüggő pályázat jóváhagyására
112/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
 
11. A Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány kuratóriumi titkárának megválasztása
86/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
 
12. A BRFK IX. kerületi Rendőrkapitánysággal a térfigyelő feladatok ellátására kötendő együttműködési megállapodás
97/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
 
13. Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására
102/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
 
   
   
   
  Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet vezetője
Tájékoztató:
1. Tájékoztató a VVKB határozatainak végrehajtásáról
Sz-257/2012. sz. előterjesztés (Szervezési Csoportnál megtekinthető)
Martos Dániel elnök

Budapest, 2012. április 13.

Martos Dániel s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem