Tevékenység

Meghívó a Ferencváros Önkormányzat Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-án 17 00 órakor tartandó rendkívüli ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1. Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodásának 2011. évi helyzetéről (I. forduló)
106/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2. Éves ellenőrzési jelentés 2011.
99/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítása (I. forduló)
110/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4. Javaslat a Feszofe Kft. működésével kapcsolatos döntések meghozatalára
105/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
5. PEB ügyrendjének módosítása
Sz-288/2012 sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Pál Tibor elnök
Tájékoztatók:
1. Weöres S Ált. Iskola és Gimnázium ellenőrzési jelentése
Sz-265/2012 sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Pál József Belső Ellenőrzési csoportvezető
2. Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. ellenőrzési jelentése
Sz-264/2012 sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Pál József Belső Ellenőrzési csoportvezető
3. Ellenőrzési jelentés a Leövey Klára Gimnázium 2011. évi működési költségvetés támogatásának többletkeret lehívásáról
Sz-266/2012 sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Pál József Belső Ellenőrzési csoportvezető
4. Ellenőrzési jelentés a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal EU forrásból megvalósított pályázati támogatások szabályszerűségi ellenőrzéséről
Sz-263/2012 sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Pál József Belső Ellenőrzési csoportvezető
5. Tájékoztató a felhasznált likvidhitelről
Sz-289/2012 sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Nyeste Marianna irodavezető
6. Tájékoztató a PEB határozatainak végrehajtásáról
Sz-279/2012. sz. előterjesztés (Szervezési csoportnál megtekinthető)
Pál Tibor elnök

Indokolás: A bizottság hatályos ügyrendjének I. pont - A bizottság működése, az ülésezés rendje - (1) bekezdése szerint a bizottság havonta legalább egyszer tart rendes ülést, a testületi ülést megelőző keddi napon, ezért a képviselőtestületi ülést megelőző szerdai napra összehívott bizottsági ülés rendkívüli ülésnek minősül.

Budapest, 2012. április 27.

Pál Tibor s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem