Tevékenység

Meghívó a Budapest Főváros IX. kerület Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 2-án (szerda) 14.00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. tanácsterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1. Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodásának 2011. évi helyzetéről (I. forduló)
106/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
110/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3. Javaslat 2012. évben az önkormányzat által biztosított HPV védőoltásban részesülők körének meghatározására
103/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
4. Javaslat a Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására
94/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5. Javaslat a nevelési-oktatási intézmények Alapító Okiratainak módosítására
108/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
6. Ellátási szerződés módosítása a Szigetszentmiklósi Önkormányzattal
104/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Formanek Gyula alpolgármester
7. A Budapest, IX. kerület Török Pál u. 3. szám alatti Pinceszínház akadálymentesítése
100/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8. A Magyar Kézművességért Alapítvány támogatása
85/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9. A Természet az Egészséges Gyermekekért Alapítvány vagyonának átvétele
93/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
10. Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Sz-296/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Formanek Gyula alpolgármester
11. 19. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése
Sz-292/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
12. 23. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése
Sz-293/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
13. Támogatói jegyek vásárlása a Baptista Szeretetszolgálat által szervezett „Vidám Gyermeknap” segélykoncertre
Sz-295/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
14. Személyi térítési díj csökkentése iránti kérelem
Sz-294/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
Tájékoztatók:
1. Tájékoztató a HÜB határozatainak végrehajtásáról
Sz-297/2012. sz. előterjesztés (Szervezési Csoportnál megtekinthető)
Illyés Miklós elnök

Budapest, 2012. április 27.

Illyés Miklós s.k.
bizottság elnöke

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1. Javaslat házfelügyelői szolgálati lakások kijelölésére
Sz-131/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2. Lakások bérbeadása a 2000-ig benyújtott lakáskérelmek alapján a lakással nem rendelkezők részére
Sz-132/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva mb. irodavezető
3. Minőségi lakáscsere kérelmek
Sz-134/2012. sz. előterjesztés (helyszínen osztva)
dr. Bácskai János polgármester

Indokolás:
A Gazdasági Bizottság személyes meghallgatást követően kívánja elbírálni a lakáskérelmezők pályázatát. Előzetes egyeztetés alapján ennek időpontjaként 2012. március 1. napja – 12.00 órától, 5 perces időközökkel - került meghatározásra. A pályázók írásbeli felkérést kaptak a személyes megjelenésre.

Budapest, 2012. február 28.

Kandolka László s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem