Tevékenység

Meghívó a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottságának 2012. május 2-án (szerda) 12.00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. tanácsterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1. Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodásának 2011. évi helyzetéről (I. forduló)
106/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
110/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3. Javaslat a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonát képező közterületek használatáról szóló rendelet megalkotásáról
111/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4. A SEM IX Városfejlesztő Zrt. névváltoztatása, Alapító okirat módosítása, javaslat a testületek személyi összetételében történő változásra, valamint a tiszteletdíjak módosítására
113/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
5. Javaslat a Feszofe Kft. működésével kapcsolatos döntések meghozatalára
105/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
6. Javaslat a Ferenc téri pavilonok hasznosítására
89/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Martos Dániel képviselő
7. Javaslat a Bp. IX., kerület Lenhossék u. 18. szám alatti ingatlanra vonatkozó telekrendezéssel kapcsolatos döntések meghozatalára
98/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
8. A Természet az Egészséges Gyermekekért Alapítvány vagyonának átvétele
93/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
9. Bp. IX. kerület 36838. hrsz.-ú ingatlan tulajdonközösség megszüntetése
114/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
10. Peren kívüli megállapodás
115/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11. Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye
Sz-286/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12. Bp., IX. Gyáli u. 30/B szám alatti, 38236/451/B/2 hrsz.-ú garázs helyiség elidegenítése
Sz-290/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
13. Lakásbérleti szerződés határozatlan időre történő megkötése
Sz-287/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14. Lakás bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-285/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
15. Méltányossági lakás kérelem
Sz-300/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
16. Az M-Bistro Ráday Kft. bérleti díj tartozásának elengedése
Sz-298/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
17. Gazdasági Bizottság határozatának visszavonása
Sz-284/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztatók:
1. Tájékoztató a Ferencvárosi Önkormányzat 2011. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásairól
91/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Vörös Attila SEM IX Zrt. elnök-vezérigazgató
2. Szerződésekkel kiegészített tájékoztató a 2005 – 2009-ig terjedő időszakban végzett lomtalanítási munkákról
Sz-92/2/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Ördögh Brigitta aljegyző
3. Tájékoztató a GB határozatainak végrehajtásáról
Sz-302/2012. sz. előterjesztés (Szervezési Csoportnál megtekinthető)
Kandolka László elnök

Budapest, 2012. április 27.

Kandolka László s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem