Tevékenység

Meghívó az Önkormányzat Gazdasági Bizottságának 2012. április 18-án (szerda) 12.00 órakor tartandó rendes ülésére
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1. A Bp., IX., Telepy u. 2/D-E. (hrsz: 37789) szám alatti ingatlanra vonatkozó adás-vételi szerződés tervezet
Sz-260/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
2. Üres, 60 m2 feletti önkormányzati bérlakások piaci alapon történő bérbeadása
Sz-250/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3. Lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-249/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva mb. irodavezető
4. Gazdasági Bizottság határozatának visszavonása
Sz-248/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva mb. irodavezető
Tájékoztatók:
1. Tájékoztató a GB határozatainak végrehajtásáról
Sz-261/2012. sz. előterjesztés (Szervezési Csoportnál megtekinthető)
Kandolka László elnök

Budapest, 2012. április 13.

Kandolka László s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem