Tevékenység

Meghívó: Budapest Főváros IX. kerület Önkormányzatának a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága 2012. március 30-án (péntek) 9.00 órakor rendkívüli ülést tart,
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. tanácsterem, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:

Javaslat: Előterjesztő:
1.  Közterület-használati kérelmek
Sz-205-213/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva megbízott irodavezető
2. Javaslat a Ráday utca, Tompa utcai vendéglátó helyiségek közterület-használatának ellenőrzésére
Sz-204/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Rimovszki Tamás Ferencvárosi Közterület-felügyelet igazgató

Budapest, 2012. március 29.

Martos Dániel s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem