Tevékenység

Meghívó a Ferencváros Önkormányzat Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága 2012. március 21-én (szerda) 9:00 órakor tartandó rendes ülésére.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:

Sz-145/2012. számú előterjesztés

Javaslat: Előterjesztő:
1. Beszámoló a Ferencváros Kártya helyzetéről, javaslat a 8/2012. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására
79/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Vörös Attila SEM IX. Zrt. elnök-vezérigazgató
2. Javaslat a lakóház-felújítási támogatásról szóló 30/2000. (XII. 24.) sz. rendelet módosítására
77/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Martos Dániel VVKB elnöke
3. Térfelügyeleti rendszer meghibásodott kameráinak javítása, cseréje
83/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4. Javaslat a SEM IX. Zrt-vel közszolgáltatási és támogatási szerződések megkötésére, valamint megbízási szerződésének módosítására
75/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5. Beszámoló Ferencváros Tűzvédelmi helyzetéről
66/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6. 2012. évi környezetvédelmi költségvetés
Sz-172/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Martos Dániel elnök
7. NOE Ludotéka támogatási kérelem
Sz-183/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. Melléklet
Martos Dániel elnök
8. Föld Napi rendezvény
Sz-176/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Temesiné Apollónia Aranka irodavezető
9. Gyümölcsfa-ültetés
Sz-185/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Temesiné Apollónia Aranka irodavezető
10. Veszélyes-hulladékgyűjtés
Sz-184/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Temesiné Apollónia Aranka irodavezető
11. A Bp. IX. Angyal utca 24-28. sz. alatti lakóházak mélygarázsaiból történő gépkocsi ki-és behajtás biztosításának ügye
Sz-146/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva megbízott irodavezető
12. A Bp. IX. Ráday utca 49. sz. előtti szabálytalan parkolás megszüntetésének ügye
Sz-147/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva megbízott irodavezető
13. Közterület-használati kérelmek
Sz148-151/2012., Sz-162-165/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva megbízott irodavezető
Tájékoztató:
1. Tájékoztató a 2011. évi környezetvédelmi feladatok teljesítéséről
70/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármeste
2. Tájékoztató a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2011. évi tevékenységéről
74/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet vezetője
3. Tájékoztató a VVKB határozatainak végrehajtásáról
Sz-166/2012., Sz-166/2/2012. sz. előterjesztések (Szervezési Csoportnál megtekinthető)
Martos Dániel elnök

Budapest, 2012. március 14.

Martos Dániel s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem