Tevékenység

Meghívó a Ferencváros Önkormányzat Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. március 21-én 17:00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1. Egyes szociális tárgyú rendeletek módosítása
76/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
2. Javaslat a SEM IX Zrt-vel közszolgáltatási és támogatási szerződések megkötésére, valamint megbízási szerződésének módosítására
75/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester,
Vörös Attila SEM IX Zrt. elnök-vezérigazgató
Tájékoztatók:
1. Tájékoztató a felhasznált likvidhitelről
Sz-190/2012. sz. előterjesztés (helyszínen osztva)
Nyeste Marianna irodavezető
2. Tájékoztató a PEB határozatainak végrehajtásáról
Sz-182/2012. sz. előterjesztés (Szervezési csoportnál megtekinthető)
Pál Tibor elnök

Indokolás:A bizottság hatályos ügyrendjének I. pont - A bizottság működése, az ülésezés rendje - (1) bekezdése szerint a bizottság havonta legalább egyszer tart rendes ülést, a testületi ülést megelőző keddi napon, ezért a képviselőtestületi ülést megelőző szerdai napra összehívott bizottsági ülés rendkívüli ülésnek minősül.

Budapest, 2012. március 14.

Pál Tibor s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem