Tevékenység

Meghívó a Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága 2012. március 21-én (szerda) 14:00 órakor tartandó rendes ülésére.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1. Beszámoló a Ferencváros Kártya helyzetéről, javaslat a 8/2012. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására
79/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Vörös Attila SEM IX Zrt. elnök-vezérigazgató
2. Egyes szociális tárgyú rendeletek módosítása
76/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
3. Kábítószerügyi Fórum újjászervezése
68/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4. Javaslat a 2012. évi kerületi nagyrendezvények meghatározására
78/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Körősi Zoltán ügyvezető igazgató
5. Az FMK eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására vonatkozó támogatás igényléshez szükséges önerő biztosítása
81/2012. sz. előterjesztés (meghívóz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6. A Kosztolányi Dezső Általános Iskola igazgatói, valamint a Napfény Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására beérkező pályázatokat értékelő szakmai bizottság összetételének meghatározása
80/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
7. Testvérvárosi együttműködési koncepció 2012-2014.
67/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8. Kulturális közszolgáltatási szerződés kötése
82/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. Melléklet
Formanek Gyula alpolgármester
9. A Humán Ügyek Bizottsága által kiírandó 2012. évi pályázati felhívások jóváhagyása  
a) A társadalmi és civil szervezetek részére meghirdetésre kerülő, 2012. évi pályázat kiírása – 3922. számú költségvetési sor terhére
Sz-181/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
b) Az egyházak és egyházi szervezetek részére meghirdetésre kerülő, 2012. évi pályázat kiírása – 3921. számú költségvetési sor terhére
Sz-180/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
c) Kulturális tevékenységek támogatása, 2012. évi pályázat kiírása – 3421. számú költségvetési sor terhére
Sz-188/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
d) Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok részére meghirdetésre kerülő, 2012. évi pályázat kiírása – 6123. számú költségvetési sor terhére
Sz-179/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
e) Budapest Főváros IX. kerületi bejegyzéssel rendelkező sportszervezetek számára kiírandó 2012. évi szabadidősport pályázat meghirdetése – 3415. számú költségvetési sor terhére
Sz-174/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Dr. Gáspár László irodavezető 
10. Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Sz-142/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. Melléklet
Dr. Gáspár László irodavezető
11. Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Szakmai programjának módosítása
Sz-143/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. Melléklet
Dr. Gáspár László irodavezető
12. A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Házirendjének elfogadása
Sz-167/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Dr. Gáspár László irodavezető
13. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2012.(II.16.) számú költségvetési rendeletében diáksportra előirányzott keretösszegének felosztása (3413. számú költségvetési sor)
Sz-173/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Dr. Gáspár László irodavezető
14. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2012.(II.16.) számú költségvetési rendeletében a 2012. évi sport és szabadidős előirányzat keretösszegének felosztása (3412.számú költségvetési sor)
Sz-175/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Dr. Gáspár László irodavezető
15. Javaslat a 3301. költségvetési sor „Egészségügyi prevenció” felhasználására
Sz-186/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
16. 15-ös számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése
Sz-187/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
17. A 2012.évi 3312.sz. „roma koncepció” költségvetési sor felosztása
Sz-178/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Dr. Gáspár László irodavezető
18. 3143. számú Egyéb oktatási feladatok költségvetési sor felosztása alsorok szerint
Sz-171/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Illyés Miklós elnök
19. A Trió Kulturális Bt. – Sanyi és Aranka Színház kérelmének elbírálása
Sz-177/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Dr. Gáspár László irodavezető
20. Akadálymentesítési kérelmek
Sz-144/2012., Sz-168/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Dr. Gáspár László irodavezető
Tájékoztatók:
1. Tájékoztató a HÜB határozatainak végrehajtásáról
Sz-157/2012. Sz-157/2/2012. sz. előterjesztéseke)
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

Budapest, 2012. március 14.

Illyés Miklós s.k.
bizottság elnökeImpresszum  Adatvédelem