Tevékenység

Meghívó a Ferencváros Önkormányzat Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága 2012. február 15-én (szerda) 15:00 órakor tartandó rendes ülésére.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítása (egy fordulóban)
49/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2. Javaslat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése szerinti döntés meghozatalára
50/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetése (II. forduló)
24/7/2012. sz. előterjesztés (kifüggesztett változat)
1. sz. melléklet
24/9/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
24/10/2012. sz. előterjesztés (2012.02.14)
dr. Bácskai János polgármester
4. Javaslat a költségvetési rendelet előirányzatainak megalapozásához szükséges egyes önkormányzati rendeletek módosítására (II. forduló)
29/2012.,
29/3/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítása
44/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6. Közalapítványokkal kapcsolatos személyi döntések
53/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
7. Javaslat a Budapest IX. Mester utca 45-49. szám alatti ingatlan megosztására
42/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
Vörös Attila SEM IX. Zrt. elnök-vezérigazgatója
8. Javaslat a FESZOFE Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára
47/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9. Ferencvárosi Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Sz-77/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
10. VVKB ügyrendjének módosítása
Sz-108/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Martos Dániel elnök
11. Színes Város Program
Sz-75/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Szűcs Balázs főépítész
12. Színes Város Program Thaly Kálmán u. 38. sz. alatti épület tűzfalának színezése
Sz-126/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Szűcs Balázs főépítész
13. Lakóház-felújítási pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatás határidejének meghosszabbítása
Sz-76/2012.
Sz-102/2012
Sz-103/2012
Sz-104/2012
Sz-105/2012
Sz-106/2012
Sz-107/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva megbízott irodavezető
14. Közterület-használati kérelmek
Sz-114-116/2011., Sz-118-120/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Sz-117/2012., Sz-121-122/2012. sz. előterjesztések (később kerül kiküldésre)
Madár Éva megbízott irodavezető
Tájékoztató:

Madár Éva megbízott irodavezető

Budapest, 2012. február 10.

Martos Dániel s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem