Tevékenység

Meghívó a Ferencváros Önkormányzat Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. február 15-én 17:00 órakor tartandó rendkívüli ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítása (egy fordulóban)
49/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2. Javaslat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése szerinti döntés meghozatalára
50/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetése (II. forduló)
24/7/2012. sz. előterjesztés (kifüggesztett változat)
1. sz. melléklet
24/8/2012. sz. előterjesztés (kifüggesztett változat)
24/9/2012. sz. előterjesztés (kifüggesztett változat)
1. sz. melléklet
24/10/2012. sz. előterjesztés (2012.02.14)
dr. Bácskai János polgármester
4. Javaslat a költségvetési rendelet előirányzatainak megalapozásához szükséges egyes önkormányzati rendeletek módosítására (II. forduló)
29/2012.,
29/2/2012. sz. előterjesztés
29/3/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Formanek Gyula alpolgármester
5. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítása
44/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6. Bp. IX.,Telepy 2/D-E szám alatti ingatlan elidegenítési ügye
43/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7. Javaslat a FESZOFE Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára
47/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztatók:
1. Tájékoztató az EU „Belső-Ferencváros kulturális negyed fejlesztésére” programban foglaltak előrehaladásáról – I. szakasz
Sz-110/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Vörös Attila, SEM IX. Zrt. elnök-vezérigazgató

Indokolás: A bizottság hatályos ügyrendjének I. pont - A bizottság működése, az ülésezés rendje - (1) bekezdése szerint a bizottság havonta legalább egyszer tart rendes ülést, a testületi ülést megelőző keddi napon, ezért a képviselőtestületi ülést megelőző szerdai napra összehívott bizottsági ülés rendkívüli ülésnek minősül.

Budapest, 2012. február 10.

Pál Tibor s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem