Tevékenység

Meghívó a Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága 2012. február 15-én (szerda) 13:30 órakor tartandó rendes ülésére.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1. A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása
45/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítása (egy fordulóban)
49/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3. Javaslat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése szerinti döntés meghozatalára
50/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetése (II. forduló)
24/7/2012. sz. előterjesztés (kifüggesztett változat)
1. sz. melléklet
24/9/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
24/10/2012. sz. előterjesztés (2012.02.14)
dr. Bácskai János polgármester
5. Human papilloma vírus elleni védőoltás támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
41/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
6. Javaslat a költségvetési rendelet előirányzatainak megalapozásához szükséges egyes önkormányzati rendeletek módosítására (II. forduló)
29/2012.,
29/2/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester,
Formanek Gyula alpolgármester
7. A sportról és annak támogatási rendszeréről szóló 25/2009. (XII.04.) rendelet módosítása
51/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Martos Dániel képviselő
8. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítása
44/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9. Kéttannyelvű oktatás bevezetése a 2012/2013-as tanévben a Molnár Ferenc Általános Iskolában
39/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
Formanek Gyula alpolgármester
10. Javaslat civil szervezetek programjaival kapcsolatos támogató döntések meghozatalára
36/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11. Javaslat a Helytörténeti Gyűjtemény Egyesülettel közszolgáltatási szerződés megkötésér
48/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12. A Méhecske Óvoda maximum csoportlétszám túllépésének tanévközi fenntartói engedélyezése
40/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
13. a) Kosztolányi Dezső Általános Iskola igazgatói pályázat kiírása
52/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
b) Napfény Óvoda óvodavezetőjének felmentési kérelme, és az óvodavezetői pályázat kiírása 52/2/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Formanek Gyula alpolgármester
14. Javaslat a FESZOFE Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára
47/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
15. Javaslat a Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft-vel kötött támogatási szerződés módosítására
46/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
16. Javaslat pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
54/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
17. Beszámoló a 2011. évi Egészségügyi prevenció, 3510. költségvetési előirányzat felhasználásáról
Sz-78/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
18. A Motiváció Mozgássérültek Segítő Alapítvány beszámolója
Sz-83/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Dr. Gáspár László irodavezető
19. Térítési díj elengedése iránti kérelmek
Sz-79-82/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Dr. Gáspár László irodavezető
Tájékoztatók:
1. Tájékoztató a 2012. évi március 15-i nemzeti ünnep műsoráról
55/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
FMK mb. igazgatója

Budapest, 2012. február 10.

Illyés Miklós s.k.
bizottság elnökeImpresszum  Adatvédelem