Tevékenység

Meghívó a Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottságának 2012. február 15-én (szerda) 11:30 órakor tartandó rendes ülésére
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítása (egy fordulóban)
49/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2. Javaslat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (3) bekezdése szerinti döntés meghozatalára
50/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetése (II. forduló)
24/7/2012. sz. előterjesztés (kifüggesztett változat)
1. sz. melléklet
24/9/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
24/10/2012. sz. előterjesztés (2012.02.14)
dr. Bácskai János polgármester
4. Javaslat a költségvetési rendelet előirányzatainak megalapozásához szükséges egyes önkormányzati rendeletek módosítására (II. forduló)
29/2012.,
29/3/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5. Javaslat a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítására
37/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítása
44/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7. Budapest, IX. kerület, Telepy u. 2/D-E sz. alatti ingatlan elidegenítési ügye 43/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) dr. Bácskai János polgármester
8. Javaslat a Budapest IX. Mester u. 45-49. szám alatti ingatlan megosztására 42/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
Vörös Attila SEM IX Zrt. elnök-vezérigazgató
9. Bp., IX. Mester u. 13. pince II./TB3 szám alatti hasznosított nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítési ügye
Sz-99/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva mb. irodavezető
10. Bp., IX. ker. Üllői u. 147. szám alatti áruház energia ellátás bővítése, 0,4 kV-os elektromos kábel létesítése, nyomvonalas jellegű építmény elhelyezése és tulajdoni jogok korlátozása miatti kártalanításra vonatkozó megállapodás
Sz-127/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva mb. irodavezető
11. Bp., IX. ker. Üllői út – Távíró utca (1977 – 2273 jsz) 10 kV-os elektromos kábel létesítése, nyomvonalas jellegű építmény elhelyezése és tulajdoni jogok korlátozása miatti kártalanításra vonatkozó megállapodás
Sz-128/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva mb. irodavezető
12. Az Ecseri út – Üllői út csomópontnál lévő pavilonok ügye
Sz-109/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva mb. irodavezető
13. Nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése
Sz-98/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva mb. irodavezető
14. Nem lakás céljára szolgáló üres helyiség elidegenítése
Sz-100/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva mb. irodavezető
15. Üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázata
Sz-97/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Madár Éva mb. irodavezető
16. Bp., IX. Üllői u. 17. fszt.2. (hrsz. 36835/0/A/5) szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog
Sz-84/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva mb. irodavezető
17. Lakás bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében (a mellékelt lista szerint )
Sz-93/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva mb. irodavezető
18. Lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-85-90/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva mb. irodavezető
19. Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye
Sz-94-96/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva mb. irodavezető
20. Közös tulajdonú helyiségek elidegenítése
Sz-91/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva mb. irodavezető
21. Az SE Campus Kft-vel a IX. Tűzoltó u. 51. sz. alatti „közös zöld” megjelenésű ingatlan 27,42 m2 területrészre kötött bérleti szerződés módosítása
Sz-112/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
Varga József alpolgármester
Tájékoztatók:
1. Tájékoztató a 2005 – 2009-ig terjedő időszakban végzett lomtalanítási munkákról
Sz-92/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva mb. irodavezető

Budapest, 2012. február 10.

Kandolka László s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem