Tevékenység

Meghívó a Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 2012.február 16-án 15:00 órakor  tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Előterjesztés: Előterjesztő:
1. A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása
45/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
(A pályázatok kiküldve 2012.02.08-án)
dr. Bácskai János polgármester
2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítása (egy fordulóban)
49/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3. Javaslat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése szerinti döntés meghozatalára
50/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetése (II. forduló)
24/7/2012. sz. előterjesztés (kifüggesztett változat)
1. sz. melléklet
24/8/2012. sz. előterjesztés
24/9/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
24/10/2012. sz. előterjesztés (2012.02.14)
dr. Bácskai János polgármester
5. Human papilloma vírus elleni védőoltás támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
41/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
6. Javaslat a költségvetési rendelet előirányzatainak megalapozásához szükséges egyes önkormányzati rendeletek módosítására (II. forduló)
29/2012.,
29/2/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
29/3/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Formanek Gyula alpolgármester
7. Javaslat a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítására
37/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8. A sportról és annak támogatási rendszeréről szóló 25/2009. (XII.04.) helyi rendelet módosítása
51/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Martos Dániel képviselő
9. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítása
44/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10. Kéttannyelvű oktatás bevezetése a 2012/2013-as tanévben a Molnár Ferenc Általános Iskolában
39/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
Formanek Gyula alpolgármester
11. Javaslat civil szervezetek programjaival kapcsolatos támogató döntések meghozatalára
36/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12. Javaslat a Helytörténeti Gyűjtemény Egyesülettel közszolgáltatási szerződés megkötésére
48/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13. A Méhecske Óvoda maximum csoportlétszám túllépésének tanévközi fenntartói engedélyezése
40/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
14. a.) Kosztolányi Dezső Általános Iskola igazgatói pályázat kiírása 52/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
b.) Napfény Óvoda óvodavezetőjének felmentési kérelme, és az óvodavezetői pályázat kiírása
52/2/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Formanek Gyula alpolgármester
15. Bp. IX.,Telepy 2/D-E szám alatti ingatlan elidegenítési ügye
43/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
16. Közalapítványokkal kapcsolatos személyi döntések
53/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
17. Javaslat a Budapest IX. Mester u. 45-49. szám alatti ingatlan megosztására
42/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
Vörös Attila SEM IX. Zrt. elnök-vezérigazgató
18. Javaslat a FESZOFE Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára
47/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
19. Javaslat a Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft-vel kötött támogatási szerződés módosítására
46/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
20. Javaslat pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
54/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
21. Önkormányzati hatósági ügyek
38/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma testületi ülésen való napirendre vételét.
1. Tájékoztató a 2012. évi március 15-i nemzeti ünnep műsoráról
55/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
FMK mb. igazgatója
2. Napirendre vételt igénylő, de nem tárgyalt vagy halasztott napirendek levételének indoklása
2/2/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Nagy Hajnalka jegyző

Budapest, 2012. február 10.

dr. Bácskai János s.k.
polgármesterImpresszum  Adatvédelem