Tevékenység

Meghívó a Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. január 26-án 15.00 órakor  tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Előterjesztés: Előterjesztő:
1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetése (I. forduló)
24/2012.
1. sz. melléklet
24/2/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2. Javaslat a költségvetési rendelet előirányzatainak megalapozásához szükséges egyes önkormányzati rendeletek módosítására
29/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3. 2012. évi forrásmegosztás véleményezése
25/2012.
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4. Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendeletének módosításához
26/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
26_2/2012. sz. előterjesztés
Formanek Gyula alpolgármester
5. Javaslat a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) rendelet módosítására
7/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6. Javaslat a 14. sz. felnőtt fogorvosi körzet megszüntetésére és egyben felosztására a 12., 14. és 15. sz. felnőtt fogorvosi körzet fogorvosai között, valamint a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 30/2011. (XI.14.) rendelet módosítása
10/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
7. A Képviselőtestület az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásáért fizetendő díjak mértékéről szóló 7/2011 (II. 28.) rendeletének módosításáról
20/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Nagy Hajnalka jegyző
8. A közterületekről látható egyes felületek védelméről szóló 40/2004. (XI.17.) rendelet módosítása
19/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9. Javaslat a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft-vel összefüggő döntések meghozatalára
23/2012.
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
10. Javaslat a FESZOFE Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítására
21/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11. Patróna Hungariae - Együttműködési megállapodások és támogatói nyilatkozat jóváhagyása
11/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
12. Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft. közszolgáltatási és működési támogatási szerződése
27/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
13. Együttműködési megállapodás az ORFK Rendészeti Szervek Kiképző Központjával
8/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
14. A BRFK IX. kerület Rendőrkapitányság, valamint a Ferencvárosi Tűzőrség támogatása
18/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
15. Állami tulajdon ingyenes megszerzése
28/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
Varga József alpolgármester
16. Javaslat felterjesztési jog gyakorlására
14/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
17. Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet létszámának emelésére, Alapító Okiratának módosítására, valamint a Polgármesteri Hivatal és a Ferencvárosi Közterület-felügyelet közötti, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről kötött megállapodás felülvizsgálatára
31/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
18. Javaslat közérdekű használati jogot alapító szerződés megkötésére
22/2012.
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Martos Dániel VVKB elnöke
19. A 320/2011. (XI.09.) számú képviselőtestületi határozat 3.19 pontjának visszavonása
9/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
20. Javaslat a Csángó Bál megrendezésének támogatására
6/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
21. Javaslat az Aranycsapat Alapítvány támogatására
16/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
22. A Magyar Labdarúgó Szövetség az UEFA U-21 2015-ös Eb megrendezésére benyújtott pályázatának támogatásáról
17/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
23. Közérdekűvé nyilvánítási kérelem
12/2012.
1. sz. melléklet
Formanek Gyula alpolgármester
24. Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, valamint a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítására vonatkozó pályázatok Támogatási Szerződései
32/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
25. Képviselőtestületi határozatok határidejének módosítása
4/2012.
1. sz. melléklet
dr. Nagy Hajnalka jegyző
26. Projekt menedzser feladatainak ellátása, díjazása alpolgármesteri foglalkoztatási jogviszony mellett
33/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
27. Önkormányzati hatósági ügyek
13/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma testületi ülésen való napirendre vételét.
1. Tájékoztató a kerületi küldött 2011. II. féléves munkájáról 15/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) Veres László kerületi küldött
2. Tájékoztató a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázatról 34/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) dr. Bácskai János polgármester
3. Napirendre vételt igénylő, de nem tárgyalt vagy halasztott napirendek levételének indoklása
2/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Nagy Hajnalka jegyző

Budapest, 2012. január 20.

dr. Bácskai János s.k.
polgármesterImpresszum  Adatvédelem