Tevékenység

Meghívó a Ferencváros Önkormányzat Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. január 25-én 17:00 órakor tartandó rendkívüli ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetése (I. forduló)
24/2012.
1. sz. melléklet
24/2/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2. Javaslat a költségvetési rendelet előirányzatainak megalapozásához szükséges egyes önkormányzati rendeletek módosítására
29/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3. 2012. évi forrásmegosztás véleményezése
25/2012.
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4. Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft. közszolgáltatási és működési támogatási szerződése
27/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztatók:
1. Tájékoztató a 2012. évi Költségvetési Koncepció Ellenőrzési Jelentéséről
Sz-68/2012. sz. előterjesztés
Pál József Belső Ellenőrzési csoportvezető
2. Jelentés a 2012. évi költségvetés első féléves végrehajtásáról szóló beszámoló szabályszerűségi ellenőrzéséről
Sz-67/2012. sz. előterjesztés
Pál József Belső Ellenőrzési csoportvezető
3. A Ferencvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2013. évi használhatatlan és használatból kivont vagyontárgyak selejtezésének szabályszerűségi ellenőrzéséről készült jelentése
Sz-3/2012. sz. előterjesztés
Pál József Belső Ellenőrzési csoportvezető
4. Ellenőrzési jelentés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. évi zárszámadásának szabályszerűségi ellenőrzéséről
Sz-37/2012. sz. előterjesztés
Pál József Belső Ellenőrzési csoportvezető
5. Tájékoztató a PEB határozatainak végrehajtásáról
Sz-69/2012. sz. előterjesztés (Szervezési csoportnál megtekinthető)
Pál Tibor elnök

Indokolás: A bizottság hatályos ügyrendjének I. pont - A bizottság működése, az ülésezés rendje - (1) bekezdése szerint a bizottság havonta legalább egyszer tart rendes ülést, a testületi ülést megelőző keddi napon, ezért a képviselőtestületi ülést megelőző szerdai napra összehívott bizottsági ülés rendkívüli ülésnek minősül.

Budapest, 2012. január 21.

Pál Tibor s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem