Tevékenység

Meghívó a Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottságának 2012. január 25-én (szerda) 11.30 órakor tartandó rendes ülésére
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetése (I. forduló)
24/2012.
1. sz. melléklet
24/2/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2. Javaslat a költségvetési rendelet előirányzatainak megalapozásához szükséges egyes önkormányzati rendeletek módosítására
29/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3. Javaslat a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) sz. rendelet módosítására
7/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4. Javaslat a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft-vel összefüggő döntések meghozatalára
23/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5. Javaslat a FESZOFE Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítására
21/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6. Állami tulajdon ingyenes megszerzése
28/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
Varga József alpolgármester
7. Javaslat közérdekű használati jogot alapító szerződés megkötésére
22/2012.
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Martos Dániel VVKB elnöke
8. Bp., IX. Telepy u. 17-23. számok között 0,4 kV-os elektromos kábel építése, nyomvonalas jellegű építmény elhelyezése és tulajdoni jogok korlátozása miatti kártalanításra vonatkozó megállapodás
Sz-41/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva mb. irodavezető
9. Bp., IX. Kvassay híd – Rákóczi híd közötti területen optikai hálózat kiépítésére, nyomvonalas jellegű építmény elhelyezése és tulajdoni jogok korlátozása miatti kártalanításra vonatkozó megállapodás
Sz-42/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva mb. irodavezető
10. Bp., IX. FCSM Ferencvárosi Szivattyútelep – MÜPA hőellátási távvezeték kiépítése, nyomvonalas jellegű építmény elhelyezése és tulajdoni jogok korlátozása miatti kártalanításra vonatkozó megállapodás
Sz-43/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva mb. irodavezető
11. Bp., IX. Fehérakác utca DHL Logisztikai központ optikai ellátására, távközlési alépítmény hálózat kiépítése, nyomvonalas jellegű építmény elhelyezése és tulajdoni jogok korlátozása miatti kártalanításra vonatkozó megállapodás
Sz-44/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva mb. irodavezető
12. Bp., IX. Mester u. 83. Nanette City Home lakópark I. épület MVM távközlési alépítmény hálózat kiépítése, nyomvonalas jellegű építmény elhelyezése és tulajdoni jogok korlátozása miatti kártalanításra vonatkozó megállapodás
Sz-45/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva mb. irodavezető
13. Bp. IX. ker. Köztelek u. 6. TraffiCOM központ optikai gyűrű bezárása, optikai hálózat kiépítése, nyomvonalas jellegű építmény elhelyezése és tulajdoni jogok korlátozása miatti kártalanításra vonatkozó megállapodás
Sz-46/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva mb. irodavezető
14. CORVINUS Egyetem Bp., IX. Fővám tér 13-15. sz. alatti épület szervertermének mért, szünetmentes 0,4 kV-os kábelhálózat kiépítése, építmény elhelyezése és tulajdoni jogok korlátozása miatti kártalanításra vonatkozó megállapodás
Sz-55/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva mb. irodavezető
15. Bp., IX. Mester utcai lakóparkhoz a Nádasdy utca (Vágóhíd u. – Mester 83. sz.) közötti szakaszán DN HA 80 nagyközépnyomású gázvezeték kiépítése, nyomvonalas jellegű építmény elhelyezése és tulajdoni jogok korlátozása miatti kártalanításra vonatkozó megállapodás
Sz-56/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva mb. irodavezető
16. A Ráday u. 39. valamint a Thaly K. u. 52. sz. alatti helyiségek bérleti jog cseréjének ügye
Sz-64/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva mb. irodavezető
17. Bp. IX., Ferenc tér 1. fszt. I. és II. sz. alatti helyiségek bérleti díjtartozása
Sz-61/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva mb. irodavezető
18. Bp. IX., Ráday u. 5. földszint VIII. sz. alatti helyiség bérleti díj fizetésének mérséklése vagy szüneteltetése
Sz-59/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva mb. irodavezető
19. Méltányossági lakás kérelem
Sz-54/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
20. Lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-15/2012., Sz-17-26/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva mb. irodavezető
21. A SE Campus Kft-vel a IX. Tűzoltó u. 51. sz. alatti „közös zöld” megjelenésű ingatlan 27,42 m2 területrészre kötött bérleti szerződés módosítása
Sz-1/2012 sz. előterjesztés
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Varga József alpolgármester
22. A Hardin Kft-vel kötött perbeli egyezségre vonatkozó határozat módosítása
Sz-65/2012 sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
23. A Gazdasági Bizottság határozatának visszavonása
Sz-13/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva mb. irodavezető
Tájékoztatók:
1. Tájékoztató a Budapest, IX. kerület, Telepy u. 2/D-E szám alatti ingatlan ügyében
Sz-66/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva mb. irodavezető
2. Tájékoztató a bérlők részére fizetendő pénzbeli térítés összegéről, a környező kerületekben folytatott gyakorlat bemutatásával
Sz-16/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3. Tájékoztató a Bp., IX. Bakáts tér 12. szám alatti étkezde - 500 Szempár Étterem – bérlésével kapcsolatban
Sz-60/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva mb. irodavezető
4. Tájékoztató az üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti- vagy tulajdonjogának megszerzésére meghirdetett pályázat 2011. december 13-án megtartott versenytárgyalásáról Sz-14/2012 sz. előterjesztés 1. sz. melléklet Madár Éva mb. irodavezető
5. Tájékoztató a GB határozatainak végrehajtásáról
Sz-40/2012. sz. előterjesztések (Szervezési csoportnál megtekinthető)
Kandolka László elnök

Budapest, 2012. január 20.

Kandolka László s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem