Tevékenység

Meghívó a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2011. december 20-án (kedd) 15:00 órakor tartandó rendes ülésére.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal (1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem)

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1. A légszennyezést mérő állomás pormonitor egységgel való bővítése
Sz-752/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. Melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2. Angyal utca 28. sz. alatti társasházzal szemben planténer kihelyezése
Sz-751/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Martos Dániel elnök
3. Közterület-használati kérelmek
Sz-741-750/2011. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva megbízott irodavezető

Budapest, 2011. december 17.

Martos Dániel s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem