Tevékenység

Meghívó a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2011. december 7-én 12:00 órakor tartandó rendkívüli ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Budapest, Bakáts tér 14. II. emeleti tanácsterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. évi költségvetés módosítása (II. forduló)
248/6/2011. sz.
248/7/2011. sz.
248/8/2011. sz.
248/8/2011. sz. 1. sz. melléklet
248/9/2011. sz. előterjesztések
(meghívóhoz mellékelve)
248/9/2011. sz. 1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2. 2012. évi költségvetési koncepció
254/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3. A települési képviselők díjazásról, és természetbeni juttatásáról szóló 5/1995. (II.23) önkormányzati rendelet módosítása (II. forduló)
232/2011. sz.
232/3/2011. sz.
232/3/2011 sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Zombory Miklós,
Pál Tibor képviselők
4. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítása
271/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5. Ferencvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendelet módosítása
273/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítása (II. forduló)
233/2011. sz.
233/2/2011. sz.
233/3/2011. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
Pál Tibor képviselő
7. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosítása (I. forduló)
249/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
8. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros Kártyáról szóló 2/2009. (I.23.) önkormányzati rendeletének módosítása és hatályon kívül helyezése
250/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) önkormányzati rendelete Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól (II. forduló)
230/2011. sz.
230/2/2011. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Pál Tibor képviselő
10. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének az építmény- és telekadóról szóló rendeletének megalkotása (II. forduló)
229/2011. sz.
229/2/2011. sz.
229/3/2011. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Pál Tibor képviselő
11. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének az idegenforgalmi adóról szóló 38/2010. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosítása
260/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12. Idegenforgalmi adó kiegészítés összegére vonatkozó támogatási szerződés jóváhagyása
256/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13. A helyben központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a helyi központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló rendelettervezete (II. forduló)
234/2011. sz.
234/2/2011. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14. Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának új Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására
274/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
15. Az önkormányzat versenyeztetési eljárásának szabályairól szóló 19/2005. (VI. 08.) önkormányzati rendelet módosítása
272/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
16. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságok egységes irányítási rendszerének kialakításából adódó feladatok végrehajtása – II. döntés
276/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Vörös Attila SEM IX. Zrt. elnök-vezérigazgató
17. Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és a SEM IX Zrt. között létrejövő támogatási szerződés aláírásának jóváhagyására foglaltak alapján
270/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
18. Gazdasági társaságokkal kötött szerződések módosítása a 329/2011. (XI.09.) sz. határozatban foglaltak alapján
269/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
19. 2012. évi lakóház-felújítási program javaslat
282/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
20. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. I. félévi munkaterve
255/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
21. Javaslat 15 millió forintos elhatárolás előzetes jóváhagyására a FESZOFE Nonprofit Kft. vonatkozásában
265/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
dr. Bácskai János polgármester
22. BRFK IX. Kerületi Rendőrkapitánysággal, a térfigyelő feladatok ellátására kötendő együttműködési megállapodás
264/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
23. Térfigyelő kamerarendszer
268/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Hidasi Gábor képviselő
24. A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság ügyrendjének módosítása
Sz-730/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Pál Tibor elnök
Tájékoztatók:
1. Tájékoztató a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodásának 2011. háromnegyedéves helyzetéről
252/2011. sz.
1. sz. melléklet
252/2/2011. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) Tárgyalja: valamennyi bizottság
dr. Bácskai János polgármester
2. Tájékoztató a PEB határozatainak végrehajtásáról
Sz-700 /2011. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Pál Tibor elnök

Budapest, 2011. december 2.

Pál Tibor s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem