Tevékenység

Meghívó a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 7-én 15:00 órakor tartandó rendes ülésére
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Bp. IX., Bakáts tér 14. II. emeleti tanácsterem)

Előterjesztés: Előterjesztő:
1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. évi költségvetés módosítása (II. forduló)
248/6/2011. sz.
248/7/2011. sz.
248/8/2011. sz.
248/8/2011. sz. 1. sz. melléklet
248/9/2011. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
248/9/2011. sz. 1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2. 2012. évi költségvetési koncepció
254/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3. A települési képviselők díjazásról, és természetbeni juttatásáról szóló 5/1995. (II.23) önkormányzati rendelet módosítása (II. forduló)
232/2011. sz.
232/3/2011. sz.
232/3/2011 sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Zombory Miklós, Pál Tibor képviselők
4. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítása
271/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5. Ferencvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendelet módosítása
273/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítása (II. forduló)
233/2011. sz.
233/2/2011. sz.
233/3/2011. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester

Pál Tibor képviselő
7. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosítása (I. forduló)
249/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
8. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros Kártyáról szóló 2/2009. (I.23.) önkormányzati rendeletének módosítása és hatályon kívül helyezése
250/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) önkormányzati rendelete Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól (II. forduló)
230/2011. sz.
230/2/2011. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Pál Tibor képviselő
10. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének az építmény- és telekadóról szóló rendeletének megalkotása (II. forduló)
229/2011. sz.
229/2/2011. sz.
229/3/2011. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Pál Tibor képviselő
11. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének az idegenforgalmi adóról szóló 38/2010. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosítása
260/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12. Idegenforgalmi adó kiegészítés összegére vonatkozó támogatási szerződés jóváhagyása
256/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13. A helyben központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a helyi központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló rendelettervezete (II. forduló)
234/2011. sz.
234/2/2011. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14. Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának új Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására
274/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
15. Az önkormányzat versenyeztetési eljárásának szabályairól szóló 19/2005. (VI. 08.) önkormányzati rendelet módosítása
272/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
16. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
279/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
17. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságok egységes irányítási rendszerének kialakításából adódó feladatok végrehajtása – II. döntés
276/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Vörös Attila SEM IX. Zrt. elnök-vezérigazgató
18. Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és a SEM IX Zrt. között létrejövő támogatási szerződés aláírásának jóváhagyására foglaltak alapján
270/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
19. SEM IX Zrt. által bonyolított egyes projektekkel összefüggésben személyi felelősség ügyében történő állásfoglalás
280/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
(Szakértői jelentés a Szervezési csoportnál megtekinthető)
Martos Dániel képviselő
20. Gazdasági társaságokkal kötött szerződések módosítása a 329/2011. (XI.09.) sz. határozatban foglaltak alapján
269/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
21. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programja
259/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Formanek Gyula alpolgármester
22. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv éves felülvizsgálata
263/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
23. Közérdekűvé nyilvánítási kérelem
267/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Formanek Gyula alpolgármester
24. Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei alapító okiratának módosítása
253/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
25. 2012. évi lakóház-felújítási program javaslat
282/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
26. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. I. félévi munkaterve
255/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
27. A 2012. évi teljesítménykövetelmény célok meghatározása a Hivatal köztisztviselői részére
262/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Nagy Hajnalka jegyző
28. BRFK IX. Kerületi Rendőrkapitánysággal, a térfigyelő feladatok ellátására kötendő együttműködési megállapodás
264/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
29. Térfigyelő kamerarendszer
268/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Hidasi Gábor képviselő
30. Névhasználati kérelem
278/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
31. Egyedi lakás- és helyiségügyek
261/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
32. Javaslat 15 millió forintos elhatárolás előzetes jóváhagyására a FESZOFE Nonprofit Kft. vonatkozásában
265/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
33. Közfeladatok átadása a FESZOFE Kft-nek
277/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
34. Állásfoglalás a FESZOFE Nonprofit Kft. 2008-2010. évi gazdálkodásával összefüggésben
266/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
(Szakértői jelentés a Szervezési csoportnál megtekinthető)
dr. Bácskai János polgármester
35. Önkormányzati hatósági ügyek
257/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma testületi ülésen való napirendre vételét.
1. Tájékoztató a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodásának 2011. háromnegyedéves helyzetéről
252/2011. sz.
1. sz. melléklet
252/2/2011. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2. Tájékoztató a Főépítészi Iroda tevékenységéről
281/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Dankó Rita mb. főépítész
3. Tájékoztató a 2011. évi Ferencvárosi Pedagógiai Napról
258/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Formanek Gyula alpolgármester
4. Napirendre vételt igénylő, de nem tárgyalt vagy halasztott napirendek levételének indoklása
2/8/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Nagy Hajnalka jegyző
5. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
1/8/2011. sz.
1/8/2/2011. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Nagy Hajnalka jegyző

Budapest, 2011. december 2.

dr. Bácskai János s.k.
polgármesterImpresszum  Adatvédelem