Tevékenység

Meghívó a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2011. december 6-án (kedd) 15:00 órakor tartandó rendes ülésére.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal (1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem)

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. évi költségvetés módosítása (II. forduló)
248/6/2011. sz.
248/7/2011. sz.
248/8/2011. sz.
248/8/2011. sz. 1. sz. melléklet
248/9/2011. sz. előterjesztések
(meghívóhoz mellékelve)
248/9/2011. sz. 1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2. 2012. évi költségvetési koncepció
254/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3. A települési képviselők díjazásról, és természetbeni juttatásáról szóló 5/1995. (II.23) önkormányzati rendelet módosítása (II. forduló)
232/2011. sz.
232/3/2011. sz.
232/3/2011 sz. előterjesztések
(meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Zombory Miklós,
Pál Tibor képviselők
4. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítása
271/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) önkormányzati rendelete Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól (II. forduló)
230/2011. sz.
230/2/2011. sz. előterjesztések
(meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6. Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának új Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására
274/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
7. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
279/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8. 2012. évi lakóház-felújítási program javaslat
282/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. I. félévi munkaterve
255/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10. BRFK IX. Kerületi Rendőrkapitánysággal, a térfigyelő feladatok ellátására kötendő együttműködési megállapodás
264/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11. Térfigyelő kamerarendszer
268/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Hidasi Gábor képviselő
12. Javaslat 15 millió forintos elhatárolás előzetes jóváhagyására a FESZOFE Nonprofit Kft. vonatkozásában
265/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
13. Közfeladatok átadása a FESZOFE Kft-nek
277/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14. Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság ügyrendjének módosítása
Sz-733/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Martos Dániel elnök
15. A légszennyezést mérő állomás pormonitor egységgel való bővítése
Sz-680/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
16. A légszennyezést mérő állomás adatértékelési szerződése
Sz-697/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Martos Dániel elnök
17. A légszennyezést mérő állomás aktuális karbantartásának alkatrész-cseréi
Sz-698/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Martos Dániel elnök
18. Kerületi környezetvédelmi program készíttetése
Sz-681/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Martos Dániel elnök
19. „Zöld udvar” pályázat elbírálása
Sz-699/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Martos Dániel elnök
20. Közterület-használati kérelmek
Sz-734-736/2011. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva megbízott irodavezető
Tájékoztató:
1. Tájékoztató a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodásának 2011. háromnegyedéves helyzetéről
252/2011. sz.
1. sz. melléklet
252/2/2011. sz. előterjesztések
(meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2. Tájékoztató a Főépítészi Iroda tevékenységéről
281/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Dankó Rita megbízott főépítész
3. Tájékoztató a VVKB határozatainak végrehajtásáról
Sz-737/2011. sz. előterjesztés
(Szervezési Csoportnál megtekinthető)
Martos Dániel elnök

Budapest, 2011. december 2.

Martos Dániel s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem