Tevékenység

Meghívó a Humán Ügyek Bizottsága 2011. december 6-án (kedd) 14:00 órakor tartandó rendes ülésére.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. évi költségvetés módosítása (II. forduló)
248/6/2011. sz.
248/7/2011. sz.
248/8/2011. sz.
1. sz. melléklet
248/9/2011. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2. 2012. évi költségvetési koncepció
254/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3. A települési képviselők díjazásról, és természetbeni juttatásáról szóló 5/1995. (II.23) önkormányzati rendelet módosítása (II. forduló)
232/2011.
232/2/2011. sz.
232/3/2011. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Zombory Miklós képviselő
4. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítása
271/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítása (II. forduló)
233/2011.
233/2/2011. sz.
233/3/2011. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
6. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosítása (I. forduló)
249/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
7. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros Kártyáról szóló 2/2009. (I.23.) önkormányzati rendeletének módosítása és hatályon kívül helyezése
250/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8. A helyben központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a helyi központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló rendelettervezete (II. forduló)
234/2011.
234/2/2011. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9. Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának új Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására
274/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
10. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
279/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programja
259/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Formanek Gyula alpolgármester
12. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv éves felülvizsgálata
263/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
13. Közérdekűvé nyilvánítási kérelem
267/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Formanek Gyula alpolgármester
14. Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei alapító okiratának módosítása
253/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
15. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. I. félévi munkaterve
255/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
16. Herczeg Tamara Glória állami gondozott kérelme
Sz-682/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Dr. Gáspár László irodavezető
17. A 2010. évi kompetenciamérés eredményeinek javítására készített intézkedési tervek fenntartói jóváhagyása
Sz-683/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
Dr. Gáspár László irodavezető
18. Bizottsági ügyrend módosítása
Sz-709/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Illyés Miklós elnök
Tájékoztató:
1. Tájékoztató a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodásának 2011. háromnegyedéves helyzetéről
252/2011.
1. sz. melléklet
252/2/2011. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2. Tájékoztató a 2011. évi Ferencvárosi Pedagógiai Napról
258/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Formanek Gyula alpolgármester
3. Tájékoztató a HÜB határozatainak végrehajtásáról
Sz-715-716/2011. sz. előterjesztések
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Illyés Miklós elnök

Budapest, 2011. december 2.

Illyés Miklós s.k.
bizottság elnökeImpresszum  Adatvédelem