Tevékenység

Meghívó a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottságának 2011. december 6-án (kedd) 12:00 órakor tartandó rendes ülésére
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal (1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem)

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. évi költségvetés módosítása (II. forduló)
248/6/2011. sz.
248/7/2011. sz.
248/8/2011. sz.
1. sz. melléklet
248/9/2011. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
f1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2. 2012. évi költségvetési koncepció
254/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3. A települési képviselők díjazásról, és természetbeni juttatásáról szóló 5/1995. (II.23) önkormányzati rendelet módosítása (II. forduló)
232/2011. sz.
232/2/2011. sz.
232/3/2011. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Zombory Miklós,

Pál Tibor képviselők
4. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítása
271/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5. Ferencvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendelet módosítása
273/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének az építmény- és telekadóról szóló rendeletének megalkotása (II. forduló)
229/2011. sz.
229/2/2011. sz.
229/3/2011. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének az idegenforgalmi adóról szóló 38/2010. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosítása
260/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8. A helyben központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a helyi központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló rendelettervezete (II. forduló)
234/2011. sz.
234/2/2011. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9. Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának új Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására
274/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
10. Az önkormányzat versenyeztetési eljárásának szabályairól szóló 19/2005. (VI. 08.) önkormányzati rendelet módosítása
272/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
279/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságok egységes irányítási rendszerének kialakításából adódó feladatok végrehajtása – II. döntés
276/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Vörös Attila SEM IX. Zrt. elnök-vezérigazgató
13. Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és a SEM IX Zrt. között létrejövő támogatási szerződés aláírásának jóváhagyására foglaltak alapján
270/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14. SEM IX Zrt. által bonyolított egyes projektekkel összefüggésben személyi felelősség ügyében történő állásfoglalás
280/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
(Szakértői jelentés a Szervezési csoportnál megtekinthető)
Martos Dániel képviselő
15. Gazdasági társaságokkal kötött szerződések módosítása a 329/2011. (XI.09.) sz. határozatban foglaltak alapján
269/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
16. Közérdekűvé nyilvánítási kérelem
267/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Formanek Gyula alpolgármester
17. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. I. félévi munkaterve
255/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
18. Térfigyelő kamerarendszer
268/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Hidasi Gábor képviselő
19. Egyedi lakás- és helyiségügyek
261/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
20. Javaslat 15 millió forintos elhatárolás előzetes jóváhagyására a FESZOFE Nonprofit Kft. vonatkozásában
265/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
21. Közfeladatok átadása a FESZOFE Kft-nek
277/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
22. Állásfoglalás a FESZOFE Nonprofit Kft. 2008-2010. évi gazdálkodásával összefüggésben
266/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
(Szakértői jelentés a Szervezési csoportnál megtekinthető)
dr. Bácskai János polgármester
23. Lakások bérbeadása a Lakásrendelet 4.§ (6) bekezdése alapján
Sz-712/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva mb. irodavezető
24. Bp., IX. Üllői u. 19. I.lh. III.8. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog
Sz-684/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva mb. irodavezető
25. Minőségi lakáscsere kérelmek
Sz-685/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva mb. irodavezető
26. Üres, 60 m2 feletti önkormányzati bérlakások piaci alapon történő bérbeadása (pályázat kiírása)
Sz-711/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva mb. irodavezető
27. Bp., IX. Vágóhíd u. 10. II.22. szám alatti lakás és a Bp., IX. Drégely u. 12. III.54. szám alatti lakás bérleti értékkülönbözete
Sz-732/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva mb. irodavezető
28. Lakás bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-686/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva mb. irodavezető
29. Lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-687/2011. sz.
Sz-719-729/2011. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva mb. irodavezető
30. A Gazdasági Bizottság 419/2011.(XI.08.) számú határozatának módosítása
Sz-688/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva mb. irodavezető
31. A Gazdasági Bizottság határozatainak visszavonása
Sz-689/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva mb. irodavezető
32. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése
Sz-690/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva mb. irodavezető
33. Üres, nem lakás célára szolgáló helyiségek pályázata
Sz-691/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Madár Éva mb. irodavezető
34. Bp., IX. Ráday u. 5. fszt. VIII. szám alatti helyiség bérleti szerződésének módosítása
Sz-692/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva mb. irodavezető
35. Közös tulajdonú helyiség elidegenítése
Sz-693/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva mb. irodavezető
36. Lakóház-felújítás pályázaton elnyert visszatérítendő támogatás
Sz-731/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
2. melléklet
2. melléklet
(A melléklet a Szervezési Csoportnál megtekinthető)
Madár Éva mb. irodavezető
37. Ügyrend módosítása
Sz-710/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kandolka László elnök
Tájékoztatók:
1. Tájékoztató a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodásának 2011. háromnegyedéves helyzetéről
252/2011. sz.
1. sz. melléklet
252/2/2011. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2. Tájékoztató a bérlők részére fizetendő pénzbeli térítés összegéről, a környező kerületekben folytatott gyakorlat bemutatásával
Sz-738/2011. sz. előterjesztések (helyszínen osztva)
dr. Bácskai János polgármester
3. Tájékoztató Rácz Sándorné (Bp., IX. Drégely u. 12. I.em.17.) lakásügyével kapcsolatban
Sz-695/2011. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva mb. irodavezető
4. Tájékoztató a GB határozatainak végrehajtásáról
Sz-713-714/2011. sz. előterjesztések
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Kandolka László elnök

Budapest, 2011. december 2.

Kandolka László s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem