Tevékenység

Meghívó a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. november 9-én 15.00 órakor tartandó rendes ülésére
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Bp. IX., Bakáts tér 14. II. emeleti tanácsterem)

Előterjesztés: Előterjesztő:
1. Javaslat a 2. sz. felnőtt háziorvosi körzet megszüntetésére, és a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
222/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
2. Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatása
221/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének az építmény- és telekadóról szóló rendeletének megalkotása (I. forduló)
229/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) önkormányzati rendelete Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól (I. forduló)
230/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének az idegenforgalmi adóról szóló 38/2010. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosítása
231/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6. A települési képviselők díjazásról, és természetbeni juttatásáról szóló 5/1995. (II.23) rendelet módosítása (I. forduló)
232/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7. A helyben központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a helyi központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló rendelettervezete (I. forduló)
234/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8. Budapest Főváros Önkormányzata és a Ferencvárosi Önkormányzat között – Schöpf Merei Kórház tárgyában – létrejött adásvétellel vegyes ingatlancsere szerződés és pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás közös megegyezéssel történő felbontása
224/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítása (I. forduló)
233/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
10. Vendel utca 20. és Vendel utca 20/b. (Lenhossék utca 30.) sz. alatti ingatlanok homlokzat védelmének megszüntetésére irányuló kérelem
236/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
Formanek Gyula alpolgármester
11. Megállapodás a kerületi felnőtt és gyermek háziorvosi szolgálatok működtetésére
228/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
12. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
248/2011.,
1. sz. melléklet
248/2/2011
1. sz. melléklet
248/3/2011. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Formanek Gyula alpolgármester
13. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságok egységes irányítási rendszerének kialakítása, az új vagyonkezelői modell bevezetése
240/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Vörös Attila SEM IX. Zrt. elnök-vezérigazgató
14. 2012. évi Ellenőrzési terv
235/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Nagy Hajnalka jegyző
15. Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft. alapítása
247/2011. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
16. Pince Színház akadálymentesítésének ütemezése
237/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
17. Alapító okirat módosítása
227/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
18. Projekt menedzser feladatainak ellátása, díjazása alpolgármesteri foglalkoztatási jogviszony mellett
238/2011. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
19. Javaslat a Képviselőtestület 302/2011. (X. 05.) számú határozat módosítására
242/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
20. A Közbiztonsági Közalapítvány támogatása
241/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
21. FESZOFE Kft. igazgatójának jutalmazása
244/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
22. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet elrendelése
243/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
23. Ferencvárosi Parkolási Kft. vezető tisztségviselői jogviszonnyal kapcsolatos döntések
246/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
24. FMK igazgatói pályázat kiírása
245/2011. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
Formanek Gyula alpolgármester
25. Egyedi lakás- és helyiségügyek
225/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma testületi ülésen való napirendre vételét.
1. Napirendre vételt igénylő, de nem tárgyalt vagy halasztott napirendek levételének indoklása
2/7/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Nagy Hajnalka jegyző
2. Tájékoztató a 2011. évi nyári gyermekétkeztetésről
226/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester

Budapest, 2011. november 4.

dr. Bácskai János s.k.
polgármesterImpresszum  Adatvédelem