Tevékenység

Meghívó, a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2011. november 8-án (kedd) 15.00 órakor rendes ülésére.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal (1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem)

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) önkormányzati rendelete Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól (I. forduló)
230/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2. A települési képviselők díjazásról, és természetbeni juttatásáról szóló 5/1995. (II.23) rendelet módosítása (I. forduló)
232/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3. A helyben központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a helyi központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló rendelettervezete (I. forduló)
234/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
248/2011.
1. sz. Melléklet
248/2/2011. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. Melléklet
dr. Bácskai János polgármester
5. Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft. alapítása
247/2011. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
6. Javaslat a Képviselőtestület 302/2011. (X. 05.) számú határozat módosítására
242/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7. A Közbiztonsági Közalapítvány támogatása
241/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8. Ferencvárosi Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzata
Sz-659/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
9. Metró Áruház és környéke Kerületi Szabályozási Terv módosítása
Sz-647/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. Melléklet
2. sz. Melléklet
Dankó Rita megbízott főépítész
10. Tájékoztató a Budapest IX. kerület Csarnok tér parkolási helyzetéről
Sz-654/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. Melléklet
dr. Paksi Ilona aljegyző
11. Kerületi komplex környezetvédelmi program
Sz-652/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Martos Dániel elnök
12. Nagycsaládosok Országos Egyesületének támogatása
Sz-653/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Martos Dániel elnök
13. Kutya WC-k kialakításának lehetőségei a Tompa utcában
Sz-648/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva mb irodavezető
Tájékoztató:
1. Tájékoztató a VVKB határozatainak végrehajtásáról
Sz-660/2011. sz. előterjesztés (Szervezési Csoportnál megtekinthető)
Martos Dániel elnök

Budapest, 2011. november 5.

Martos Dániel s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem