Tevékenység

Meghívó a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2011. október 4-én (kedd) 15.00 órakor tartandó rendes ülésére..
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. tanácsterem (1092 Budapest, Bakáts tér 14.)

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1. Az állattartás rendjéről szóló …/2011. (…….) önkormányzati rendelet megalkotása, és ezzel egyidejűleg az állattartás rendjéről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
210/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Nagy Hajnalka jegyző
2. Javaslat a Ferencvárosi Önkormányzat Közalapítványi, Kuratóriumi és Felügyelő Bizottság tagjainak cseréjére
218/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3. Javaslat a Markusovszky parki illemhely üzemeltetésére
Sz-557/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. Melléklet
Varga József alpolgármester
4. Javaslat a szelektív hulladékgyűjtők felborításának megakadályozására
Sz-576/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Görgényi Máté RÖNK elnök
5. Bp. IX. Ker. Lobogó utca 20. sz. előtti járdaszakasz befejezése
Sz-577/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Görgényi Máté RÖNK elnök
6. Lakóház-felújítási pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatások
Sz-573/2011. sz.
Sz-574/2011. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva megbízott irodavezető
7 Közterület-használati kérelem
Sz-580/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester

Budapest, 2011. szeptember 30.

Martos Dániel s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem