Tevékenység

Meghívó a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága 2011. október 4-én (kedd) 14.00 órakor tartandó rendes ülésére.
Ülés helye: Anyakönyvi Hivatal, Házasságkötő terem (Budapest, IX. kerület Bakáts tér 1.)

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1. Szociális és gyermekjóléti intézmények átalakítása
212/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. Melléklet
Formanek Gyula alpolgármester
2. Javaslat a kerületi adósságkezelési szolgáltatás népszerűsítésére 211/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) Csárdi Antal képviselő
3. Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Programjának éves felülvizsgálata
216/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Formanek Gyula alpolgármester
4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elbírálásának szabályairól szóló rendelet megalkotása
214/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulójához történő csatlakozás
213/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
6. Javaslat a Ferencvárosi Önkormányzat Közalapítványi, Kuratóriumi és Felügyelő Bizottság tagjainak cseréjére
218/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7. Maximális csoport/osztálylétszám túllépés fenntartói engedélyezése
Sz-569/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Borsa József irodavezető
8. Házirend és Ellátotti megállapodás elfogadása
Sz-571/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Gáspár László irodavezető
9. Opoczki Mátyás elhelyezési kérelme
Sz-579/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Gáspár László irodavezető
10. Matyi Katalin méltányossági temetési segély kérelme
Sz-575/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Gáspár László irodavezető
Tájékoztató:
1. Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának egészségügyi koncepciójáról és fejlesztési tervéről
Sz-568/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
2. Tájékoztató Bp. Főv. IX. Ker. Ferencváros Önkormányzata által fenntartott iskolák 2010. évi kompetenciamérési eredményéről
Sz-570/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. Melléklet
Formanek Gyula alpolgármester
3. Tájékoztató a nyári táboroztatás tapasztalatairól
Sz-572/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. Melléklet
Formanek Gyula alpolgármester

Budapest, 2011. szeptember 30.

Illyés Miklós s.k.
bizottság elnökeImpresszum  Adatvédelem