Tevékenység

Meghívó a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága 2011. szeptember 21-én 13:00 órakor tartandó rendkívüli ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Anyakönyvi és Okmányiroda (1092 Budapest, Bakáts tér 1.)

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítása (II. forduló)
182/8/2011.,
1. sz. Melléklet
182/9/2011. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
182/10/2011. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. Melléklet
182/11/2011. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2. Személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló rendelet
201/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
3. Pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló rendelet
205/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
4. Költségvetési szerv létrehozása
208/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságok egységes irányítási rendszerének kialakítása, az új vagyonkezelői modell bevezetése
200/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Vörös Attila SEM IX. Zrt. elnök-vezérigazgató
Tájékoztató:
1. Tájékoztató a PEB határozatainak végrehajtásáról
Sz-530/2011. sz. előterjesztés (Szervezési csoportnál megtekinthető)
Pál Tibor elnök
2. Tájékoztató a 2010. évi leltározási feladatok ellenőrzéséről
Sz-498/2011. sz. előterjesztés
Pál József irodavezető
3. 19141/6/2009/XVI. sz. intézkedési terv végrehajtása
Sz-532/2011. sz. előterjesztés
Pál József irodavezető
4. Ellenőrzési jelentés a FESZOFE Kft-nél lefolytatott utóellenőrzésről
Sz-497/2011. sz. előterjesztés
Pál József irodavezető
5. Balatonlellei Gyermeküdülő 2011. évi kis- és nagyértékű tárgyi eszközök selejtezése
Sz-533/2011. sz. előterjesztés
Pál József irodavezető
6. Bélyegzők 2011. évi selejtezése
Sz-534/2011. sz. előterjesztés
Pál József irodavezető
7. Ellenőrzési jelentés a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. évi költségvetésének szabályszerűségi ellenőrzéséről
Sz-535/2011. sz. előterjesztés
dr. Nagy Hajnalka jegyző
8. Tájékoztató a Kosztolányi Dezső Általános Iskola rendszer ellenőrzéséről
Sz-536/2011. sz. előterjesztés
Pál József irodavezető

Budapest, 2011. szeptember 16.

Pál Tibor s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem