Tevékenység

Meghívó a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2011. szeptember 20-án 15:00 órakor tartandó ülésére
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. tanácsterem (1092 Budapest, Bakáts tér 14.)

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1. Rendőrkapitány bemutatkozása
Szóbeli előterjesztés
Fuxreiter Róbert rendőrkapitány
2. Duna Passage prezentáció
Sz-527/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Martos Dániel elnök
3. Office Campus prezentáció
Sz-528/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Martos Dániel elnök
4. Duna City prezentáció
Sz-529/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. Melléklet
Martos Dániel elnök
5. Vendel utca 20. és Vendel utca 20/b. (Lenhossék utca 30.) sz. alatti ingatlanok homlokzat védelmének megszüntetésére irányuló kérelem
Sz-526/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. Melléklet
2. sz. Melléklet
3. sz. Melléklet
4. sz. Melléklet
Dankó Rita megbízott főépítész
6. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítása (II. forduló)
182/8/2011.,
1. sz. Melléklet
182/10/2011.,
1. sz. Melléklet
dr. Bácskai János polgármester
7. Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonát képező közterületek használatáról szóló 20/1996. (IV.26.) rendelet módosítása (II. forduló)
176/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Martos Dániel elnök
8. A Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet
206/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. Melléklet
dr. Bácskai János polgármester
9. Polgármesteri Hivatal SZMSZ módosítása
207/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. Melléklet
2. sz. Melléklet
3. sz. Melléklet
4. sz. Melléklet
5. sz. Melléklet
6. sz. Melléklet
dr. Bácskai János polgármester
10. Költségvetési szerv létrehozása
208/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11. Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány beszámolója
199/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. Melléklet
Varga József alpolgármester
12. Tájékoztató a Ferencvárosi Közterület-felügyelet tevékenységéről
204/2011. sz. előterjesztés (helyszínen osztva)
Varga József alpolgármester
13. Csarnok téri parkolási helyzet áttekintése
Szóbeli előterjesztés
Martos Dániel elnök
14. Házankénti szelektív hulladék gyűjtés 2011. évi pályázatának elbírálása
Sz-556/2011. sz. előterjesztés (helyszínen osztva)
Martos Dániel elnök
15. Börzsöny utca 2. sz. alatti háztömbök parkolási helyzetének megoldása
Sz-555/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Görgényi Máté RÖNK elnök
16. Javaslat a Markusovszky parki illemhely üzemeltetésére
Sz-557/2011. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
Varga József alpolgármester
17. Közterület-használati kérelmek
Sz-558-562/2011. sz. előterjesztések (később kerül kiküldésre)
Varga József alpolgármester
18. Nyílt pultokról történő közterületi árusítás hatásvizsgálata
Sz-563/2011. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
Temesiné Apollónia Aranka irodavezető
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a Dandár utcai közműépítés utáni helyreállításról
Sz-564/2011. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
Kandolka László elnök
2. Tájékoztató a VVKB határozatainak végrehajtásáról
Sz-551/2011. sz. előterjesztés (Szervezési Csoportnál megtekinthető)
Martos Dániel elnök

Budapest, 2011. szeptember 16.

Martos Dániel s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem