Tevékenység

Meghívó Értesítem, hogy a Gazdasági Bizottságának 2011. július 14-én (csütörtök) 12.00 órakor tartandó rendkívüli ülésére.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. tanácsterem, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Az Önkormányzat tulajdonát képező Budapest II., Nagykovácsi út 11. szám alatti ingatlan, hűvösvölgyi napközis tábor jogi helyzetének rendezése, és a bérlővel kötendő megállapodás
171/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest IX., Erkel utca 18. sz. alatti ingatlan elidegenítési ügye
172/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Nem lakás célú helyiség elidegenítése
174/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
5./ Városkártya
177/2011. sz. előterjesztés (helyszínen osztva)
Martos Dániel képviselő
7./ 1092 Bp. Bakáts tér 3. fszt. II. sz. alatti ingatlan jelzáloggal történő megterhelése
Sz-463/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva csoportvezető
8./ Bp. X. ker. Zágrábi út 7. I. 3. szám alatti lakás jelzáloggal történő megterhelése
Sz-464/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva csoportvezető
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a Budapest, IX. kerület, Tűzoltó u. 66. szám alatti lakóház felújításáról
Sz-469/2011. sz. előterjesztés (helyszínen osztva)
Bukovszki András irodavezető helyettes

Budapest, 2011. július 13.

Kandolka László
s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem