Tevékenység

Meghívó Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. július 15-én 14.00 órakor tartandó rendkívüli ülésére
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Budapest, Bakáts tér 14. II. emeleti tanácsterem

Előterjesztés: Előterjesztő:
1./ "Belső-Ferencváros kulturális negyed fejlesztése" EU pályázat
165/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet (pdf)
1. sz. melléklet (xls)
2. sz. melléklet
Vörös Attila SEM IX Zrt. elnök vezérigazgató
2./ Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonát képező közterületek használatáról szóló 20/1996. (IV.26.) rendelet módosítása (I. forduló)
176/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Martos Dániel képviselő
3./ Az Önkormányzat tulajdonát képező Budapest II., Nagykovácsi út 11. szám alatti ingatlan, hűvösvölgyi napközis tábor jogi helyzetének rendezése, és a bérlővel kötendő megállapodás
171/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefváros Önkormányzatának Képviselőtestületével és a Küldetés Egyesülettel fogyatékos személyek nappali ellátására kötendő megállapodás, illetve ellátási szerződés megkötése
166/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
5./ Budapest IX., Erkel utca 18. sz. alatti ingatlan elidegenítési ügye
172/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Javaslat a Képviselőtestület 208/2011. (VI.01.) sz. határozatának (BOI helyiségbérlet) visszavonására
168/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
7./ Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése
175/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Dominó Általános Iskola költségvetésének módosítása a megszüntetésre kerülő alkalmazotti jogviszonyok miatt
167/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
9./ Nem lakás célú helyiség elidegenítése
174/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
10./ Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításával kapcsolatos határozat pontosítása
169/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Sebők Endre ügyvezető igazgató
11./ Városkártya
177/2011. sz. előterjesztés
Martos Dániel képviselő

Budapest, 2011. július 12.

dr. Bácskai János
s.k.
polgármesterImpresszum  Adatvédelem