Tevékenység

Meghívó a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2011. július 14-én 15. 00 órakor tartandó rendkívüli ülésére
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Budapest, Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ ”Belső-Ferencváros kulturális negyed fejlesztése” EU pályázat
165/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet (pdf)
1. sz. melléklet (xls)
2. sz. melléklet
Vörös Attila SEM IX Zrt. elnök vezérigazgató
2) Az Önkormányzat tulajdonát képező Budapest II., Nagykovácsi út 11. szám alatti ingatlan, hűvösvölgyi napközis tábor jogi helyzetének rendezése, és a bérlővel kötendő megállapodás
171/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3) Budapest IX., Erkel utca 18. sz. alatti ingatlan elidegenítési ügye
172/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4) Dominó Általános Iskola költségvetésének módosítása a megszüntetésre kerülő alkalmazotti jogviszonyok miatt
167/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
5) Városkártya
177/2011. sz. előterjesztés
Martos Dániel képviselő

Budapest, 2011. július 12.

Pál Tibor s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem