Tevékenység

Meghívó a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága 2011. július 14-én (csütörtök) 14.00 órakor tartandó rendes ülésére
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefváros Önkormányzatának Képviselőtestületével és a Küldetés Egyesülettel fogyatékos személyek nappali ellátására kötendő megállapodás, illetve ellátási szerződés megkötése
166/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
2./ Javaslat a Képviselőtestület 208/2011. (VI.01.) sz. határozatának (BOI helyiségbérlet) visszavonására
168/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
3./ Dominó Általános Iskola költségvetésének módosítása a megszüntetésre kerülő alkalmazotti jogviszonyok miatt
167/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester

Budapest, 2011. június 13.

Pál Tibor
s.k.
bizottság kijelölt képviselő tagjaImpresszum  Adatvédelem