Tevékenység

Meghívó a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottságának 2011. július 5-én (kedd) 12.00 órakor tartandó ülésére
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. tanácsterem Bp. IX., Bakáts tér 14.sz.

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Javaslat a Vállalkozókért Ferencváros Egyesülethez alapító tagként történő csatlakozásra
161/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Martos Dániel képviselő
2./ Javaslat közhasználat céljára átadandó út kiépítéséről szóló előszerződések módosítására
151/2011. sz. előterjesztés
1. Melléklet 2. Melléklet 3. Melléklet 4. Melléklet
5. Melléklet
(meghívóhoz mellékelve)
Martos Dániel elnök
3./ Javaslat a 326/2011. (II.02.) sz. és a 485/2009. (XII.02.) sz. határozatok visszavonására
149/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Schöpf-Merei Kórház  tárgyában létrejött adásvétellel vegyes csereszerződés megszüntetése
159/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Egyedi lakás- és helyiségügyek
156/2/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
6./ Kártalanítási megállapodások
Sz-459-460/2011. sz. előterjesztések (később kerül kiküldésre)
Varga József alpolgármester
7./ Lakások bérbeadása a Lakásrendelet 4.§ (6) bekezdése alapján
Sz-412/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-417-424/2011. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Kosik Gáborné irodavezető-helyettes
9./ Lakás bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében, a mellékelt összesítő jegyzék szerint
Sz-416/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kosik Gáborné irodavezető-helyettes
10./ Bp., IX., Mester utca 65. fszt.5. szám alatti lakás árverés útján történő értékesítése
Sz-415/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kosik Gáborné irodavezető-helyettes
11./ Üres helyiség elidegenítése
Sz-414/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kosik Gáborné irodavezető-helyettes
12./ Peren kívüli egyezség megkötése
Sz-413/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kosik Gáborné irodavezető-helyettes
13./ Bp., IX. Lónyay u. 17. szám alatti társasházban lévő közös tulajdonú helyiségek elidegenítése
Sz-411/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kosik Gáborné irodavezető-helyettes
14./ 60 m2 feletti, üres önkormányzati bérlakások piaci alapon történő bérbeadása (pályázat kiírása)
Sz-436/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
15./ Bp. IX, Ráday u. 39. I.24. sz. alatti lakás piaci alapon történő bérbeadása.
Sz-435/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
16./ Lakások bérbeadása, lakással nem rendelkező kérelmezők részére, a 2000-ig benyújtott lakáskérelmek alapján
Sz-437/2011. sz. előterjesztés (helyszínen kerül kiosztásra)
Kosik Gáborné irodavezető-helyettes
Tájékoztató:
Tájékoztató a GB határozatainak végrehajtásáról
Sz-438-/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kandolka László elnök

Budapest, 2011. június 29.

Kandolka László s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem