Tevékenység

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságának 2011. május 31-én (kedd) 17:00 órai kezdettel tartandó ülésére
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. tanácsterem Bp. IX., Bakáts tér 14.sz.

Napirendi javaslat:

 Javaslat Előterjesztő
1. 1)Ferencvárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 143/2011. sz. előterjesztés (helyszínen osztva)
Hiv.:
dr. Bácskai János polgármester
2. 2)FESZOFE Kft. támogatási szerződése 134/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve),
Hiv.:  134_11.doc
Varga József alpolgármester
3. 3)Közbeszerzési Szabályzat módosítása 135/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve),
Hiv.:  135_11.doc 135_11_melleklet.doc
dr. Bácskai János polgármester
4. 4)Bp. IX., Telepy 2/d-e sz. alatti ingatlan ügye 128/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve),
Hiv.: Az előterjesztés nem közzétehető
Varga József alpolgármester
5. 5)A Képviselőtestület 2011. II. félévi munkaterve 127/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve),
Hiv.:  127_11.doc
dr. Bácskai János polgármester
6. 6)Tájékoztató: Ellenőrzési Jelentés a József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben lefolytatott utóellenőrzés. SZ-342/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve),
Hiv.: Az előterjesztés nem közzétehető
dr. Oszvári István jegyző
7. 7)Tájékoztató: Ellenőrzési Jelentés a Ellenőrzési jelentés a Szent- Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnáziumban (1093. Budapest, Lónyay utca 4/c-8.) lefolytatott utóellenőrzéséről. SZ-343/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve),
Hiv.: Az előterjesztés nem közzétehető
dr. Oszvári István jegyző
8. 8)Tájékoztató a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság határozatainak végrehajtásáról SZ-344/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve),
Hiv.: Az előterjesztés nem közzétehető
Pál Tibor elnök

2011-05-27
Pál Tibor bizottsági elnök























Impresszum  Adatvédelem