Tevékenység

Hatályos rendeletek

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 1990. X. 29-től hozott hatályos rendeletei
(2006-tól költségvetési rendeletek)

Rendelet száma Rendelet neve
2019. évi rendeletek
15/2019 (VI. 28.) 
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
„Dél-pesti Centrum és környéke” Budapest IX. kerület, Haller utca – Nagyvárad tér – Albert Flórián út – Könyves Kálmán körút – Szent László kórház telekhatára (38283/5 hrsz.) – (38283/8) hrsz-ú közterület – Fehérholló utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról
8/2019 (V. 21.) 
1. sz. melléklet
az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
6/2019 (III. 29.)  a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról
4/2019 (II. 26.) 
1. sz. melléklet
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
1/2019 (I. 18.) 
1. sz. melléklet 
2. sz. melléklet
a Budapest, IX. kerület „KVASSAY ÚT ÉS KÖRNYÉKE” (Kvassay út – H7- HÉV vonal – Könyves Kálmán körút – vasúti terület által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról
2018. évi rendeletek
13/2018 (VI. 26.) az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól, valamint az anyakönyvi szolgáltatásokról és a fizetendő díjakról
9/2018 (V. 24.) 
1. sz. melléklet
az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról
6/2018 (II. 20.) 
1. sz. melléklet
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
2017. évi rendeletek
35/2017 (XII. 22.)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
a településkép védelméről
34/2017 (XII. 22.) 
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
a Budapest, IX. kerület „VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE”Soroksári út – Haller utca – Fehér Holló utca – (38283/8) Hrsz-ú közterület – Szent László Kórház 38283/5 Hrsz telekhatára – Könyves Kálmán körút – Albert Flórián út – Ferencvárosi Pályaudvar – MÁV Budapest-Kelebia vasútvonal által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról
33/2017 (XII. 15.) a helyi népszavazásról
23/2017 (IX. 13.) 
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
a Budapest, IX. ker. Középső-Ferencváros MALMOK Rehabilitációs Terület (Ferenc körút – Mester utca – Haller utca – Soroksári út által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról
22/2017 (IX. 13.)
1. sz. melléklet
a Budapest, IX. ker. UNIX telephely és környéke (a Határ út – Gubacsi út – Illatos út – a 38230/41 hrsz.-ú vasútterület keleti határa által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról
15/2017 (V. 30.)
1. sz. melléklet
az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról
14/2017 (V. 30.) a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről
13/2017 (IV. 25.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról
12/2017 (IV. 25.) az emléktábla-állítás rendjéről
9/2017 (III. 28.) a partnerségi egyeztetés szabályairól
8/2017 (II. 21.) az önkormányzat közművelődési feladatairól
4/2017 (I. 31.) az „Útravaló” jegyescsomagról
2016. évi rendeletek
26/2016 (XI. 22.) a talajterhelési díjjal kapcsolatos szabályok megállapításáról
25/2016 (XI. 22.) 
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
Budapest, IX. ker. KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS Rehabilitációs Terület (Ferenc körút – Üllői út – Haller utca – Mester utca által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról
18/2016 (IX. 06.) a fák és fás szárú növények védelméről
17/2016 (VII. 05.) 
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
a Budapest, IX. ker. BELSŐ-FERENCVÁROS (Közraktár utca – (37061/8) hrsz közterület, 37061/7 hrsz-ú telek – (37060) hrsz-ú közterület határvonala - Vámház körút (kerülethatár) – Kálvin tér területe (kerülethatár) – Üllői út (kerülethatár) – Ferenc körút – Boráros tér által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról
6/2016 (II. 23.)
1. sz. melléklet
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
3/2016 (I. 29.) a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről
2015. évi rendeletek
27/2015 (X. 20.)  
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
a Budapest, IX. ker.  NÉPLIGET VOLÁNBUSZ (Könyves Kálmán krt. – Üllői út – Budapest-Keleti pu. – Hegyeshalom vasútvonal – Albert Flórián út által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról
11/2015 (IV. 24.) a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
8/2015 (II. 24.) a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról
6/2015 (II.24.) a helyi önkormányzat jelképeiről valamint a „Ferencváros” név használatáról
2014. évi rendeletek
31/2014 (XI. 28.) a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról
15/2014 (V. 20.) A helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról és működési rendjéről
11/2014 (IV. 29.) a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat sportfeladatairól, valamint a helyi sporttevékenység támogatásáról
3/2014 (I. 28.) Ferencvárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól
2013. évi rendeletek
19/2013 (X.08.) A közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól
15/2013 (VI.11.) A magyar nyelvért emlékdíjak alapításáról és adományozásuk rendjéről
2012. évi rendeletek
42/2012 (XII. 28.)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
FTC-Stadion és környéke
A Könyves Kálmán körút - Üllői út - Nagyvárad tér – Gyáli út által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervéről és Építési Szabályzatáról
25/2012. (VII.16.) A ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről
24/2012. (VI.12.)
A közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről
21/2012. (VI.12.)
Info grafika
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól
20/2012. (V.22.)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
a Budapest, IX. ker. BVM – METRÓ ÁRUHÁZ ÉS KÖRNYÉKE KSZT
2011. évi rendeletek
42/2011. (XII.12.) a helyben központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a helyi központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről
40/2011. (XII.12.) a helyi építmény- és telekadóról
39/2011. (XII.12.) Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól
29/2011. (X.11.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásának szabályairól
28/2011. (X.11.) Szervezeti és Működési Szabályzatáról
24/2011. (IX.26.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról
7/2011. (II.28.) Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről.
3/2011. (II.07.) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros tulajdonában lévő közterületeken történő dohányzás tilalmáról
2010. évi rendeletek
38/2010. (XII.31.) az idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről
20/2010. (VI.04.)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Nagyvásártelep KSZT
2009. évi rendeletek
26/2009. (XII.04.) Zaj elleni védelem egyes szabályairól
2008. évi rendeletek
5/2008. (II.15.)
1. sz. meléklet
az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről
2006. évi rendeletek
9/2006. (III.10.)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Millenniumi Városközpont KSZT
7/2006. (III.10.) A lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról
1/2006. (I. 19.) Az elektronikus ügyintézés szabályairól
2005. évi rendeletek
17/2005. (V.25.)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
Timót utca és környéke KSZT
2004. évi rendeletek
38/2004. (XI.17.)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
Alsó Bikarét KSZT
37/2004. (XI.17.) az önkormányzati építési beruházások előkészítésének, jóváhagyásának, lebonyolításának rendjéről
18/2004. (V.21.)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
8. sz. melléklet
9. sz. melléklet
Vágóhíd utca és környéke KSZT
2003. évi rendeletek
41/2003. (XII.30.)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
MÁV-Aszódi úti lakótelepek KSZT
37/2003. (XI.07.)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
M5 felüljáró melletti terület KSZT
34/2003. (X.10.)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Merényi Gusztáv Kórház KSZT
19/2003. (IV. 04.) a járművek elhelyezésének helyi szabályairól
2002. évi rendeletek
21/2002. (X.10.)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
8. sz. melléklet
9. sz. melléklet
10. sz. melléklet
József Attila lakótelep és környéke KSZT
19/2002. (X.10.)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
CF Pharma Gyógyszergyár és környéke KSZT
15/2002. (VI.26.)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
Külső-Mester utcai üzleti park KSZT
2001. évi rendeletek
- -
2000. évi rendeletek
30/2000. (XII.24.) lakóház felújítási támogatásról
1999. évi rendeletek
22/1999. (XII.03.) az allergiát okozó gyomnövények elterjedésének visszaszorításáról
7/1999. (IV.30.) a Ferencvárosi Környezetvédelmi Alap létrehozásáról
1998. évi rendeletek
- -
1997. évi rendeletek
- -
1996. évi rendeletek
- -
1995. évi rendeletek
- -
1994. évi rendeletek
29/1994. (IX.29.) az önkormányzati tulajdonú lakóépületek, ingatlanok, lakások és nem lakáscélú helyiségek HÁZIREND-jéről

Budapest, 2012. október 9.Impresszum  Adatvédelem