Népjóléti intézmények

Szociális és gyermekjóléti Intézmények

FERENCVÁROSI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYEK IGAZGATÓSÁGA (FESZGYI)

Igazgató: Gedeon Andor
1096 Budapest, Lenhossék u. 7-9.
telefon/fax: 216-0983, 218-6175
e-msil: Gedeon.Andor@feszgyi.hu


Családmentori Csoport

Csoportvezető: Berecz Dénes
e-mail: Berecz.Denes@feszgyi.hu
1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28. 1. em.
telefon: 20/449-1014
e-mail: csaladmentorok@feszgyi.hu


Családtámogató és Gyermekjóléti Központ

Igazgató-helyettes: Vibling Géza
1096 Budapest, Lenhossék u. 7-9.
telefon/fax: 215-6027; 215-8437
e-mail: Vibling.Geza@feszgyi.hu


Szakmai egységek:
- Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység,
- Család- és Gyermekjóléti Központ,
- Díjhátralék-kezelő és Lakhatást Segítő Központ,
- Gyermekek Átmeneti Otthona

H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér
Szakmai programfelelős: Bázsa-Mosó László
1096 Budapest, Haller u. 50-52.
telefon: 431-7475
e-mail: h52@feszgyi.hu

Nyitvatartási idő:
Minden hétköznap: 12:00-18:00

Óvodai és Iskolai Szociális Segítő Csoport
Koordinátor: Pál Csaba
1095 Budapest, Gát u. 25.
Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak nyújt támogatást
telefon: (+36) 20 422-9119
e-mail: Ovisuli@feszgyi.hu

Díjhátralék-kezelési Csoport
Szakmai vezető: Kecskés Éva
1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28. fszt. 8. szoba
telefon/fax: 216-0167
e-mail: adossagkezelok@feszgyi.hu
Az adósságkezelési szolgáltatás a szociálisan rászorult személyek részére díjhátralék-kezelést segítő szolgáltatást biztosít.

Félfogadási idő:
hétfő: 9:00-18:00
szerda: 12:00-16:00
péntek: 8:00-12:00
  Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység
Szakmai vezető: Vérné Holló Krisztina
e-mail: Hollo.Krisztina@feszgyi.hu
1096 Budapest, Lenhossék u. 7-9.
telefon/fax: 215-6027; 215-8437
e-mail: csgyk@feszgyi.hu

Félfogadási idő:
hétfő: 8:00-18:00
kedd: 8:00-18:00
csütörtök: 8:00-18:00
péntek: 8:00-13:00

Család- és Gyermekjóléti Központ
Szakmai vezető: Dobák-Kiss Tímea
e-mail: DobakKiss.Timea@feszgyi.hu
1091 Budapest, Üllői út 69.
telefon/fax: 216-2875, 216-2876
e-mail: csgyk@feszgyi.hu

Félfogadási idő:
hétfő: 8:00-18:00
kedd: 8:00-16:00
csütörtök: 8:00-18:00
péntek: 8:00-16:00

LÉLEK-Pont, Utcai Szociális Munkás Csoport és Nappali Melegedő
Csoportkoordinátor: Siroki István
1094 Budapest, Tűzoltó u. 23.
telefon/fax: 264-1375; 20/9756989
e-mail: lelek-pont@feszgyi.hu
nappali melegedő:
1097 Budapest, Gubacsi út 21.

telefon/fax: 210-1995

Félfogadási idő:
hétfő: 9:00-18:00
szerda: 9:00-15:00
kedd, csütörtök: 8:00-16:00
péntek: 8:00-14:00

Nappali melegedő:
A hét minden napján: 8:00-18:00

Gyermekek Átmeneti Otthona
Szakmai vezető: Garancz Anasztázia
1097 Budapest Fehérholló u. 2-4.
telefon/fax: 210-1468
e-mail: Garancz.Anasztazia@feszgyi.hu

Szociális Szolgáltató központ

Igazgatóhelyettes: Bodonyiné Molnár Margit
1098 Budapest, Toronyházu. 11.
telefon: 280-9598
e-mail: molnarm@feszgyi.hu

Szakmai egységei:  

Szociális étkezés:  

I. sz. Étkeztetési Csoport

1092 Bp., Knézich u. 17.
Felelős vezető: Lacza Dóra
telefon: 218-3683
e-mail: nefelejcs@feszgyi.hu  

II. sz. Étkeztetési Csoport
1095 Bp., Mester u. 33-35.
Felesős vezető: Arany Amália
telefon: 217-5693
e-mail: tavirozsa@feszgyi.hu  

III. sz. Étkeztetési Csoport
1097 Bp., Ecseri út 19.
Felelős vezető: Kundra Katalin
telefon: 280-5701
e-mail: aravacska@feszgyi.hu  

IV. sz. Étkeztetési Csoport
1098 Bp., Toronyház u. 11.
Felelős vezető: Hunyadi Marianna
telefon: 280-9598
e-mail: szivarvany@feszgyi.hu  

V. sz. Étkeztetési Csoport
1098 Bp., Friss u. 5.
Felelős vezető: Schweibert Gyöngyi
telefon: 280-6702
e-mail: szeretokezekklub@feszgyi.hu  

Házi segítségnyújtás:
 

Nefelejcs - Belső-Ferencvárosi Gondozási Központ

1092 Bp. Knézits u. 17.
vezető gondozó: Lacza Dóra
telefon: 218-3683
e-mail: nefelejcs@feszgyi.hu  

Tavirózsa - Középső-Ferencvárosi Gondozási Központ
1095 Bp., Mester u. 33-35.
vezető gondozó: Arany Amália
telefon: 217-5693
e-mail: tavirozsa@feszgyi.hu

Szivárvány – Külső Ferencvárosi Gondozási Központ
1098 Bp., Toronyház u. 11.
vezető gondozó: Hunyadi Marianna
telefon: 280-9598
e-mail: szivarvany@feszgyi.hu  

Szenvedélybetegek Nappali Intézménye (Írisz Klub)
1094 Budapest, Berzenczey u. 26.
Intézményvezető: Kováts Tibor
telefon: 216-6053
e-mail: iriszklub@feszgyi.hu
honlap: www.iriszklub.hu

Nyitvatartási idő: 
hétfő: 8.00 – 16.00
kedd: 9.00 – 17.00
szerda: 9.00 – 19.00
csütörtök: 9.00 – 17.00
péntek: 8.00 – 14.00
  Időskorúak nappali ellátása
(Idősek Klubja):
 

Borostyán Idősek Klubja

1092 Bp., Knézich u. 17.
Nappali ellátás vezető: Szabó Gabriella
telefon: 218-3683
e-mail: borostyan@feszgyi.hu  

Nyitvatartási idő: 
hétfőtől - péntekig: 8.00 – 16.00 között

Napsugár Idősek Klubja
1095 Bp., Mester u. 33-35.
Nappali ellátás vezető: Bázsa-Mosó Tímea
telefon: 217-5693
e-mail: napsugarklub@feszgyi.hu  

Nyitvatartási idő: 
hétfőtől - péntekig 8.00 – 16.00 között

Árvácska Idősek Klubja
1097 Bp., Ecseri út 19.
Nappali ellátás vezető: Kundra Katalin
telefon: 280-5701
e-mail: aravacska@feszgyi.hu  

Nyitvatartási idő: 
hétfőtől - péntekig 8.00 – 16.00 között

Platán Idősek Klubja
1098 Bp., Toronyház u. 11.
Nappali ellátás vezető: Almássy Gáborné
tel.: 280-9598
e-mail: platan@feszgyi.hu

Nyitvatartási idő:
hétfőtől - péntekig 8.00 – 16.00 között

Szerető Kezek Idősek Klubja
1098 Bp., Friss u. 5.
Nappali ellátás vezető: Schweibert Gyöngyi
telefon: 280-6702
e-mail: szeretokezekklub@feszgyi.hu  

Nyitvatartási idő: 
hétfő: 8.00 – 15.00
kedd és szerda: 8.00 – 16.00
csütörtök: 8.00 – 19.00
péntek: 8.00 – 14.00

Időskorúak átmeneti ellátása:  

Szerető Kezek Időskorúak Gondozóháza

1098 Budapest, Friss u. 5.
vezető: Magos Tünde
telefon: 280-1128
e-mail: szeretokezekgondhaz@feszgyi.hu


FERENCVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEK - FEBI

Bölcsődei Központ
Intézményvezető: Káldy Györgyné
Intézményvezető helyettes: Árvainé Komornik Katalin

1092 Budapest, Ráday u. 46.
telefon: 476-0189, 476-0187, 476-0191
telefon:/fax: 217-1627
intezmenyvezeto@9bolcsi.hu

Aprók Háza IX/4. Bölcsőde
vezető: Kiszel Ivett
1092 Budapest, Ráday u. 46.
telefon: 218-2824

Manó-lak IX/14. Bölcsőde
vezető: Hrisztov Marianna
1098 Budapest, Dési H. u. 9.
telefon: 358-0263
  Fehérholló IX/6. Bölcsőde
vezető: Szabóné Gál Mária
1097 Budapest, Fehérholló u. 2-4.
telefon: 215-5540

Pöttyös IX/10. Bölcsőde
vezeő: Pásztorné Lapos Bernadett
1098 Budapest, Pöttyös u. 8/a
telefon: 280-6598

Varázskert IX/1. Bölcsőde
Vezető: Konka Lászlóné
1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 17.
telefon: 210-9124


Impresszum  Adatvédelem