Szervezeti és személyzeti adatok

Szervezeti és személyzeti adatok

Közérdekű adatot érintő észrevételét, kérdését kozerdeku@ferencvaros.hu címezheti.

Szervezeti, személyzeti adatok
(18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet szerint)

1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

  1.1 Elérhetőségi adatok

  1.2 A szervezeti struktúra

  1.3 A szerv vezetői

2. A felügyelt költségvetési szervek

  2.1 A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
  A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

  A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

  A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

3. Gazdálkodó szervezetek

  3.1 A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

4. Közalapítványok

  4.1 A szerv által alapított közalapítványok
   • Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja
   • A fentiek szerinti közalapítványok székhelye
   • A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

5. Lapok

  5.1 Lapok
   • A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve
   • A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)
   • A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

  6.1 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv


Impresszum  Adatvédelem