Ügyleírások

Ügyleírások

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI IRODA

Eseti támogatási ügyek
1. Eljárások menete
2. Ferencvárosi élelmiszertámogatás
3. Ferencvárosi gyermekétkezési támogatás
4. Ferencvárosi gyógyszertámogatás
5. Ferencvárosi Iskolakezdési támogatás
6. Jogosítvány megszerzésének támogatása Ferencvárosban
7. Ferencvárosi karácsonyi támogatás
8. Ferencvárosi közgyógytámogatás
9. Ferencvárosi köztemetés
10. Ferencvárosi rendkívüli támogatás
11. Ferencvárosi születési és életkezdési támogatás
12. Ferencvárosi oktatási támogatás
13. Lakhatást segítő támogatás

Intézményfelügyeleti ügyek
14. Általános tájékoztatás
15. Általános feladatok
16. Emléktábla állítás
17. Köznevelési intézmények működésével kapcsolatos ügyek
18. Pályázatok
19. Sport
20. Bursa Hungarica ösztöndíj

Rendszeres ellátási ügyek
21. Általános tájékoztatás
22. Az ügyintézés általános menete
23. Jövedelempótló rendszeres támogatás
24. Közüzemi díj és közös költség támogatás
25. Fűtéstámogatás
26. Lakbértámogatás
27. Adósságkezelési szolgáltatás
28. Védőoltások
29. Lakhatást segítő támogatás
30. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
31. Óvodáztatási támogatás


KÖZSZOLGÁLTATÁSI IRODA

Anyakönyvi ügyek
I. Házasságkötési szándék, bejegyzett élettársi kapcsolati szándék bejelentése
II. Kiskorú külföldi állampolgárságának feljegyzése
III. Állampolgársági eskütétel
IV. Családjogi ügyek
V. Anyakönyvi kivonat, hatósági bizonyítvány kiállítása kérelemre
VI. Házassági névviselés módosítása
VII. Születési családi és vagy utónév változtatása
VIII. Haláleset anyakönyvezése
IX. Hazai anyakönyvezés
X. Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat
XI. Újszülött anyakönyvezése

Ügyfélszolgálati ügyek
XII. Egynapos konténer kihelyezése
XIII. Talált tárgyak kezelése
XIV. Szabálysértési ügyek végrehajtása
XV. Hagyatéki ügyek
XVI. Tisztségviselői fogadóórák


Építészeti ügyek:
- A településképi bejelentési és véleményezési eljárások folyamata
- A településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről szóló 8/2013 (IV.04). számú rendelet
  Településképi bejelentés űrlap (DOC, PDF)
  Főépítészi állásfoglalás kérése (DOC, PDF)
  Kérelem településképi véleményezési eljáráshoz (DOC, PDF)
- Hatályos településrendezési eszközök
- Településképi bejelentéshez kötött munkák (példatár)
- Integrált Településfejlesztési Stratégia, Településfejlesztési Koncepció (2015. szeptember)

Adóigazgatás:
I. Méltányossági kérelemhez szükséges dokumentumok
II. Adóigazoláshoz szükséges dokumentumok
III. Adóés értékbizonyítványhoz szükséges dokumentumok
IV. Túlfizetés, behajtás
V. Építményadó
VI. Idegenforgalmi adó
VII. Gépjármű adó

Hatósági ügyek:
I. Építésügyi hatósági engedély iránti kérelem
II. Telepengedély kiadása
III. Szálláshely üzemeltetési engedély kiadása
IV. Rendezvény zajkibocsátási határértékének megállapítása
V. Nyitvatartási idő megváltozása
VI. Működési Engedély jogosultjának személyében történt változás
VII. Működési Engedély Kiadása
VIII. Kereskedelmi Tevékenység adatváltozás
IX. Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vétele
X. Üzemi, szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása
XI. Üzleti tevékenység megszüntetése
XII. Szálláshely-szolgáltatás nyilvántartásba vétele
XIII. Rendezvénytartási engedély
XIV. Fakivágási engedély kérelem
XV. Birtokvédelmi eljárás
XVI. Bejelentéshez kötött ipari tevékenység nyilvántartásba vétele
XVII. 3,5 tonnát meghaladó jármű tárolása


VAGYONKEZELÉSI IRODA

I. Helyiség bérleti jog átadása
II. Helyiség albérletbe adása
III. Bérbeadott helyiség bérlő általi megvétele
IV. Helyiség bérbevétele hirdetménnyel
V. Lakásbérlet közös megegyezéssel – pénzbeli térítés kifizetésével – történő megszüntetése
VI. Tartási szerződések vizsgálata
VII. Lakáscsatolás
VIII. Adásvételi szerződés megkötése, a szerződéssel kapcsolatos ügyintézés
IX. A határozott idejű bérleti szerződés meghosszabbítása
X. Tulajdonosi, bérbeadói hozzájárulás kiadása a bérlő által végzendő komfortosításhoz, csatoláshoz, egyéb műszaki munkák elvégzéséhez


VAGYONKEZELÉSI IRODA

I. Felújítás Előkészítési Csoport
II. Közterület-üzemeltetési Csoport
III. Műszaki Ellenőri CsoportImpresszum  Adatvédelem