VAGYONKEZELÉSI IRODA

VAGYONKEZELÉSI IRODA

2015 márciusában a Vagyonkezelési Iroda és Városüzemeltetési és Felújítási Iroda szétvált és immáron Vagyonkezelési Iroda és Városüzemeltetési és Felújítási Iroda létezik.

A Vagyonkezelési Iroda feladata az önkormányzati vagyon kezelése, nyilvántartása, hasznosítása, az önkormányzati lakások bérletével kapcsolatos feladat- és hatáskörök ellátása, a rehabilitáció során bontandó, felújítandó épületekben lakó bérlők végleges elhelyezése, továbbá az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek hasznosításával és bérbeadásával, a lakások és helyiségek elidegenítésével kapcsolatos teendők ellátása.

Gondoskodik az ingatlanértékesítésről a Képviselő-testület által adott évre jóváhagyott elidegenítési címjegyzék alapján, vezeti az önkormányzati ingatlanvagyon katasztert és átvezeti a nyilvántartásban az óvóhelykataszter változásait. Nyilvántartásba veszi a részletfizetéssel elidegenített lakásokra befizetett törlesztő részletek, eljár a jelzálogjog törlésére vonatkozó kérelmekkel kapcsolatosan.

cím: 1092 Budapest, Ráday utca 26.
telefon: 217-6271, 215-1077/501.mellék, Fax: 2017-6858
e-mail: vagyonkezeles@ferencvaros.hu

Irodavezető helyettes: Kosik Gáborné
cím: 1092 Budapest, Ráday utca 26. fszt. 17.
telefon: 218-2889, 215-1077/527
e-mail: kosik@ferencvaros.hu

Vagyonkezelési referens:  Puskás László
cím: 1092 Budapest, Ráday utca 26. fszt. 17.
telefon: 215-1077/534
e-mail: puskasl@ferencvaros.hu

Irodavezetői fogadóóra: Telefonon előre egyeztetve, minden hónap első hétfője, 13.00 - 17.00 óráig.
Bejelentkezés telefonon: 215-1077/501

Ügyfélfogadási rend
Hétfő 13.00 17.30
Szerda 8.00 16.00
Péntek 8.00 12.00

Csoportok:
Bérleményellenőrzési Csoport
Helyiséggazdálkodási Csoport
Ingatlangazdálkodási Csoport
Lakásügyi Csoport


Bérleményellenőrzési Csoport

A Bérleményellenőrzési Csoport megindítja a bírósági ítélet alapján történő végrehajtási eljárást és az önkényes lakás- vagy helyiségfoglalás esetén szükséges eljárást, részt vesz a bérlemények végrehajtási eljárásának lebonyolításában. Nyilvántartja a beérkező lakáskérelmeket és környezettanulmányt végez.

cím: 1092 Budapest, Ráday utca 26. földszint 13. szoba
telefon: 215-1077/521, Fax: 217-6858
e-mail: vagyonkezeles@ferencvaros.hu

A Csoporthoz tartozó ügyekkel kapcsolatosan teljes körű tájékoztatás kérhető: 215-1077/521.


Helyiséggazdálkodási Csoport

A Helyiséggazdálkodási csoport az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérleti jogviszonyának létesítésével, megszüntetésével, az adás-vételi szerződések megkötésével, az üres helyiségek hasznosításával, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó elővásárlási jognyilatkozatok döntés előkészítésével foglalkozik. A hátralékos bérlőket felszólítja tartozásuk rendezésére, nem fizetés esetén elvégzi a bérleti szerződések felmondását. Előkészíti és lebonyolítja az üres ingatlanok elidegenítési pályázatait.

cím: 1092 Budapest, Ráday utca 26. fszt. 12.
telefon: 215-1077/513, fax: 217-6858
e-mail: vagyonkezeles@ferencvaros.hu

Csoportvezető: Janitz Gergő
cím: 1092 Budapest, Ráday utca 26. fszt. 21.
telefon: 215-1077/510
e-mail: janitz@ferencvaros.hu

A Csoporthoz tartozó ügyekkel kapcsolatosan teljes körű tájékoztatás kérhető: 215-1077/513.


Ingatlangazdálkodási Csoport

Az Ingatlangazdálkodási Csoport feladata az önkormányzat rehabilitációs és szanálási tevékenységével összefüggésben, a kiürítendő épületek bérlőinek – megegyezésen alapuló – kihelyezése, a lakásbérlet közös megegyezéssel – pénzbeli térítés fizetésével – történő megszüntetésének ügyintézése, végrehajtja a bérlemények helyszínen történő átadását, átvételét

Előkészíti az önkormányzat tulajdonában lévő üres lakások piaci alapon történő hasznosítására kiírásra kerülő bérbeadási pályázatokat, továbbá közreműködik a pályázat lebonyolításában. Döntés előkészítést végez a lakásokra vonatkozó elővásárlási jognyilatkozatok tekintetében.

cím: 1092 Budapest, Ráday utca 26. fszt. 7.
telefon: 215-1077, fax: 217-6858
e-mail: vagyonkezeles@ferencvaros.hu

Csoportvezető: Gergely Emese
cím: 1092 Budapest, Ráday utca 26. fszt. 5.
telefon: 215-1077/529
e-mail: gergely.emese@ferencvaros.hu

A Csoporthoz tartozó ügyekkel kapcsolatosan teljes körű tájékoztatás kérhető: 215-1077/517, 524, 526.


Lakásügyi Csoport

A Lakásügyi Csoport ellátja az önkormányzati tulajdonú lakások esetén a bérleti jogviszony létesítésével, folytatásával és megszűntetésével, az adás-vételi szerződések megkötésével kapcsolatos feladatokat, a befizetett törlesztő részletek nyilvántartását és a bejegyzett jelzálog törlését. Feladatába tartozik a lakáscsatolási-, a lakáscsere- és a bérleti érték cserekérelmek, valamint a tartási szerződések jóváhagyása.

cím: 1092 Budapest, Ráday utca 26.
telefon: 215-1077, Fax: 217-6858
e-mail: vagyonkezeles@ferencvaros.hu

Csoportvezető: Janitz Gergő
cím: 1092 Budapest, Ráday utca 26. fszt. 21.
telefon: 215-1077/510
e-mail: janitz@ferencvaros.hu

Tájékoztatás a csoport feladatellátásával kapcsolatosan:
Feladat: Mellék:
Bérlakásokkal kapcsolatos kérdésekben általános felvilágosítás 511, 235, 535, 502, 533
Adásvételi szerződéssel kapcsolatos ügyintézés: adásvételi szerződés megkötése, törlesztő részletek nyilvántartása, jelzáloggal való megterhelés, rangsorcsere, jelzálogjog és elidegenítési tilalom törlése 504
Lakásdíj tartozás miatti eljárás, felmondás, részletfizetési megállapodás 511, 235
Tartási szerződések vizsgálata, lakáscsatolás 511
Bérleti jogviszony folytatása és megszüntetése
502, 533


ÜGYMENETLEÍRÁSOK »Impresszum  Adatvédelem