Szervezési és Informatikai Iroda

Szervezési és Informatikai Iroda

Irodavezető: Pásztor Miklós
cím: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. I. emelet 28.
telefonszám:215-1077/229
e-mail: pasztor.miklos@ferencvaros.hu

Irodavezető helyettes: Dr. Gálné Tóth Zsuzsanna
cím: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. I. emelet 28.
telefonszám: 215-1077/248
e-mail: galnezs@ferencvaros.hu

Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8.00 - 16.00
Kedd: 8.00 16.00
Szerda: 8.00 - 16.00
Csütörtök: 8.00 - 16.00
Péntek: 8.00 - 16.00


Szervezési Csoport

A Szervezési Csoport elsődleges feladata a Képviselő-testület működésével kapcsolatos szervezési és technikai feladatok ellátása. Közreműködik az állandó bizottságok, a nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatok ellátásában, valamint a képviselőkkel, nem képviselő bizottsági tagokkal kapcsolatos feladatokat végez.
A Szervezési Csoport gondoskodik a helyi rendelettervezetek elkészítéséről, kifüggesztéséről, a helyi rendeletek és normatív határozatok kihirdetéséről, hatályosításáról; a hatályos rendeletek, normatív határozatok kihirdetési helyszíneken történő megjelentetéséről. Nyilvántartja a bizottsági határozatok végrehajtására adott válaszokat, a határozatok nyilvántartásában átvezeti a bizottság általi módosításokat. Gondoskodik a hivatali munkát segítő egyéb nyilvántartások készítéséről.
Közreműködik a közmeghallgatás és esetenként lakossági fórumok előkészítésében, lebonyolításában, az elhangzottak végrehajtásának figyelemmel kisérésében.
Ellátja az országgyűlési és az önkormányzati képviselők, valamint a különleges választási eljárásokkal összefüggő feladatokat.


cím:1092 Budapest, Bakáts tér 14. I. emelet 32.
telefon: 217-1561; 215-1077/245, 257, 246, 258

csoportvezető: Koór Henrietta
cím: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. I. emelet 32.
telefonszám: 217-1561; 215-1077/220
e-mail: koor.henrietta@ferencvaros.hu


Informatikai Csoport

Az Informatikai Csoport elsődleges feladata az informatikai hardver és szoftver környezet folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása a felhasználók zavartalan napi munkavégzésének támogatása érdekében.
Az Informatikai Csoport feladata emellett a helyszíni informatikai eszközök kezelése, alapvető telepítések elvégzése, az informatikai erőforrások felmérése, elosztása, valamint az informatikai infrastruktúrákkal kapcsolatos fejlesztési tervek és az informatikai rendszerre vonatkozó javaslatok kidolgozása, új szoftver és hardver megoldások bevezetése, változások menedzselése. Ezzel összefüggésben tevékenységi köre a felhasználók számítástechnikai képzési tervének elkészítése, a képzések lebonyolításáról való gondoskodás.


cím: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. III. emelet 56/C.
telefon: 217-6111; 215-1077/249, 282, 281, 285
e-mail: informatika@ferencvaros.huImpresszum  Adatvédelem