FŐÉPÍTÉSZI CSOPORT

FŐÉPÍTÉSZI CSOPORT

A Főépítészi Csoport közreműködik a településképi véleményezési és bejelentési eljárásban, ellátja az épített örökség és a településkép védelmével, valamint a terület-, illetve településrendezési tervekkel kapcsolatos feladatokat. Megvalósítja az önkormányzat építéssel kapcsolatos feladatait, valamint a kerület építészeti arculatának és építészeti értékeinek védelmét. Ellátja a telekrendezéssel kapcsolatos és térinformatikai feladatokat, továbbá nyilvántartásokat vezet. A Főépítészi Csoport a Főépítész közvetlen irányítása alá tartozik.

Főépítész

Elősegíti a terület- és településrendezési tervek összhangjának kialakulását, figyelemmel kíséri a településrendezési tervek hatályosulását. Ellátja a kulturális örökség védelméről szóló törvényben foglalt feladatokat, illetve közreműködik azok végrehajtásában. Előkészíti az önkormányzat helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos szabályozását. Részt vesz tervtanácsokon. Szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a kerület egységes építészeti arculatának kialakítását. Részt vesz a településrendezési tervek és eszközök kidolgozásában. Ellátja az állami műemlékvédelemmel és az önkormányzati településképi értékvédelemmel kapcsolatos feladatokat. Részt vesz a településképi véleményezési és bejelentési eljárásban, előkészítve a polgármester döntéseit. Közreműködik a település jellemző szerkezetét és a településképet befolyásoló, illetve meghatározó egyedi építményekkel összefüggő egyeztetési eljárásban. Szakmai tanácsadást nyújt az építtetők és a tervezők illetve ingatlantulajdonosok számára. Gondoskodik a fővárosi és kerületi tervek összhangjáról. Koordinálja az önkormányzat ingatlanegyeztetési, ingatlanrendezési feladatait, előkészíti a tulajdonrendezési javaslatokat. Részt vesz a területi és települési információs rendszerek kialakításában és működtetésében. Rendelkezésre áll a sajtó és egyéb média érdeklődésére, megkeresésére. Egyeztetések, tárgyalások, lakossági fórumok, telektulajdonosi ismertetők levezetése, emlékeztetők elkészítése és nyilvántartása. Közreműködik az Önkormányzat Étv-ben meghatározott építésügyi feladatainak az ellátásában.

cím: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.
postacím: Budapest 9 Posta 1450
telefon: 217-0951, 215-1077/269
e-mail: foepitesz@ferencvaros.hu

Főépítész: Szűcs Balázs
cím: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.
telefon: 217-0951
e-mail: foepitesz@ferencvaros.hu

Ügyfélfogadási idő:
Főépítész: előzetes egyeztetés alapján
Munkatársak:
Hétfő: 13.00-17.30
Szerda: 8.00-16.00
Péntek: 8.00-12.00

Tájékoztatás a csoport feladatellátásával kapcsolatosan:
feladat mellék
Általános tájékoztatók és információk a főépítész és a Főépítészi Csoport feladatellátásával kapcsolatosan, időpont egyeztetés, térinformatika
(Pál Teodóra)
269.
Szabályozási tervek, értékvédelem, ingatlanok, véleményezés, főépítészi állásfoglalás kérése
(Cséry Ágnes)
272.
Településképi véleményezés, tervtanács
(Gerencsér László)
271.
Telekrendezés
(Gönczi Csilla)
279.
(Településképi bejelentés az Építésügyi Hatósági Csoportnál a Lenhossék utca 24-28.-ban Nagyunyomi – Sényi Annánál) 316.

Ügyintézés:

- A településképi bejelentési és véleményezési eljárások folyamata (DOCPDF)
- A településkép védelméről szóló 35/2017 (XII.22.) rendelet
  Településképi bejelentés űrlap
  Főépítészi állásfoglalás kérése (DOCPDF)
  Kérelem településképi véleményezési eljáráshoz
Hatályos településrendezési eszközök 
Településképi bejelentéshez kötött munkák (példatár) 
Integrált Településfejlesztési Stratégia, Településfejlesztési Koncepció (2015. szeptember)
- Ferencváros Településképi Arculati Kézikönyve (2017. december)


Programok:

Belső-Ferencváros rehabilitáció 2003-2009


Közérdekű adatok:

A kerületben található védett épületek
Ferencvárosi közterületek és irányítószámok - 2018. június
Ferencváros utcáinak városrészekbe sorolása – 2013 elejétőlImpresszum  Adatvédelem