KÖZSZOLGÁLTATÁSI IRODA

KÖZSZOLGÁLTATÁSI IRODA

A Közszolgáltatási Iroda az általános ügyfélszolgálati feladatok keretében átveszi a beadványokat, információt nyújt, nyomtatványokat, hatósági bizonyítványt és igazolást ad ki, időpontot rögzít tisztségviselők fogadóórájára, kezeli a talált tárgyakat, közzéteszi a közhirdetményeket,továbbá intézi a  hagyatéki ügyeket és végrehajtja a szabálysértési ügyeket. Gondoskodik az anyakönyvi eljárások, családjogi ügyek lefolytatásáról, valamint az állampolgársági eskütételről. Az Iroda keretében működő Posta Shop alapvető postai szolgáltatásokat nyújt, míg az Ügyfélszolgálati Kirendeltségek általános ügyfélszolgálati feladatokat látnak el.

cím: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.
telefon: 215-1077;
e-mail: kozszolg@ferencvaros.hu

Irodavezető:  Ádámné dr. Lévai Éva
cím: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.
telefon: 215-1077/263;
e-mail: levai.eva@ferencvaros.hu

Csoportok:
Anyakönyvi Csoport
Ügyfélszolgálati és Igazgatási Csoport
Ügyfélszolgálati Kirendeltségek


Anyakönyvi csoport

Budapest IX. kerületében 1895. október 1-től vezetnek anyakönyvi nyilvántartást a kerület közigazgatási területén történt anyakönyvi eseményekről (születés, házasságkötés, haláleset). Az anyakönyvi nyilvántartás hatósági nyilvántartás, a nyilvántartásból kiállított okirat közokirat, így az abban foglalt adatokat - ellenkező bizonyításig - mindenki köteles elfogadni. Az anyakönyvvezető feladatkörében eljárva anyakönyvezi az élveszületéseket és a haláleseteket, közreműködik a házasságkötésnél, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésének, házassági évfordulónál és névadóknál, valamint előkészíti a magyar állampolgárságot szerzett személyek ünnepélyes eskütételét. Rendezetlen családi jogállású gyermek esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel, bejegyzi az apa adatait az anyakönyvbe. Feladatai közé tartozik a magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményének hazai anyakönyvi eljárás előkészítése, névváltoztatási kérelmek átvétele, és az anyakönyvekbe utólagos bejegyzések teljesítése.

cím: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.
telefon: 215-1077/401 - 408;
fax: 210-7849;
e-mail: anyakonyv@ferencvaros.hu

Csoportvezető: Cseppelyné Gébele Gabriella
cím: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.
telefon: 217-6942, 215-1077/401
e-mail: cseppely@ferencvaros.hu

Tájékoztatás a csoport feladatellátásával kapcsolatosan:
Feladat: Mellék:
Újszülöttek anyakönyvezése 401
Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat
403
Házasságkötési, bejegyzett élettársi kapcsolati szándék bejelentése, névadó
405
Magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményének hazai anyakönyvezése
407
Kiskorú külföldi állampolgárságának feljegyzése
408
Haláleset anyakönyvezése
402
Születési családi és/vagy utónév változtatása
407
Házassági név módosítása
405
Anyakönyvi kivonat, hatósági bizonyítvány kiállítása
403, 407, 408
Családjogi ügyek
403
Állampolgársági esküvel kapcsolatos ügyek, állampolgárság változás feljegyzése
408
Kijavítási eljárások
407

Ügyfélszolgálati és Igazgatási Csoport

Az Ügyfélszolgálati és Igazgatási Csoport általános ügyfélszolgálati feladatai közé tartozik, az állampolgári beadványok átvétele, az információadás az ügyek elintézési lehetőségéről, nyomtatványok kiadása, továbbá a tisztségviselők fogadóórájára időpontadás, a talált tárgyak kezelése, a hagyatéki ügyek intézése, a közhirdetmények közzététele és szabálysértési ügyek végrehajtása.

cím: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.
telefon: 215-1077;
e-mail: uszi@ferencvaros.hu

Csoportvezető: Illésné dr. Szabó Csilla
cím: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.
telefon: 215-1077/210;
e-mail: szabocsilla@ferencvaros.hu

Ügyfélfogadási rend
Hétfő 8.00 17.30
Kedd 8.00 16.00
Szerda 8.00 17.30
Csütörtök 8.00 16.00
Péntek 8.00 13.00

Tájékoztatás a csoport feladatellátásával kapcsolatosan:
Általános ügyfélszolgálati feladatok: állampolgári beadványok átvétele, tájékoztatás ügyeik elintézési lehetőségéről, közérdekű bejelentések, panaszok átvétele, nyomtatványok kiadása azok kitöltéséhez tájékoztatás adása. Polgármesteri, alpolgármesteri és jegyzői fogadóórára történő bejelentkezés, hatósági bizonyítványok, igazolások kiállítása. Pályázatok átvétele
209, 211
Általános ügyfélszolgálati feladatok: állampolgári beadványok átvétele, tájékoztatás ügyeik elintézési lehetőségéről, közérdekű bejelentések, panaszok átvétele, nyomtatványok kiadása azok kitöltéséhez tájékoztatás adása. Polgármesteri, alpolgármesteri és jegyzői fogadóórára történő bejelentkezés, hatósági bizonyítványok, igazolások kiállítása. Különböző önkormányzati hirdetmények, rendeletek elhelyezése. Pályázatok átvétele. Ügyfelek részére lakáscseréhez szükséges nyomtatványok árusítása.
213
Általános ügyfélszolgálati feladatok: állampolgári beadványok átvétele, tájékoztatás ügyeik elintézési lehetőségéről, közérdekű bejelentések, panaszok átvétele, nyomtatványok kiadása azok kitöltéséhez tájékoztatás adása. Polgármesteri, alpolgármesteri és jegyzői fogadóórára történő bejelentkezés, hatósági bizonyítványok, igazolások kiállítása. Pályázatok átvétele. Hálózat Alapítvány által nyújtott támogatással kapcsolatos ügyek intézése.
405
Hagyatéki ügyintézés
293
Szabálysértési ügyek végrehajtásával kapcsolatos ügyintézés
293
Talált tárgyak kezelése
209
Közhirdetménnyel kapcsolatos feladatok
209
Egy napot meg nem haladó konténer-kihelyezésre vonatkozó közterület-használati hozzájárulás kiadása
213
Posta-shop
551

Ügyfélszolgálati Kirendeltségek

Az Ügyfélszolgálati Kirendeltségek általános ügyfélszolgálati feladatai közé tartozik, a kerület egészét érintő, teljes körű információs szolgálat működtetése, az állampolgári beadványok átvétele, valamint segítségnyújtás nyomtatványok letöltéséhez, kitöltéséhez és beadványok elkészítéséhez. Gondoskodnak a Polgármesteri Hivatal és egyéb szervek hirdetményeinek kihelyezéséről. Leellenőrzik, jegyzőkönyvvel átveszik a lakosság által beszolgáltatott talált tárgyakat, majd továbbítják az Ügyfélszolgálati és Igazgatási Csoport részére. Kezelik a Budapest IX., József Attila és Aszódi-Gyáli lakótelepeken lévő információs táblákat. Segítik az önkormányzat képviselőinek munkáját és továbbítja az állampolgárok megkeresését a képviselők felé.

Az Ügyfélszolgálati Kirendeltségek közvetlenül a Közszolgáltatási Irodavezető irányítása alá tartoznak.

József Attila-lakótelep Ügyfélszolgálati Kirendeltség
cím: 1098 Budapest, Toronyház utca 3/b.
telefon: 280-7195;
fax: 280-1826;
e-mail: ronk.toronyhaz@ferencvaros.hu

Ügyfélfogadási rend
Hétfő 8.00 17.30
Kedd 8.00 16.00
Szerda 8.00 16.00
Csütörtök 8.00 16.00
Péntek 8.00 13.00

Aszódi - Gyáli Lakótelep Ügyfélszolgálati Kirendeltség
cím: 1097 Budapest, Ecseri út 19.
telefon: 347-0586;
fax: 347-0587;
e-mail: ronk.ecseri@ferencvaros.hu

Ügyfélfogadási rend
Kedd 8.00 16.00
Csütörtök 8.00 16.00


Impresszum  Adatvédelem