Az Örökimádás-templom

Az Örökimádás-templom
The Catholic Church

1848-ban Belgiumban az Oltáriszentség folytonos imádására és a szegény templomok megsegítésére Oltáregyesület alakult. Az egyesület hamarosan egész Európában ismertté vált. A hazai egylet létrejöttében fontos szerepe volt a piarista Trautwein Jánosnak, aki Budapesten alapította meg a Központi Oltáregyesületet. 1893-ban Trautwein János meghalt, Kánter Károly vette át az egyesület igazgatását. Már Trautwein idejében felmerült a gondolat, hogy templomot és zárdát építsenek egy szentségimádó apácarend számára. Kánter bizottságot alakított és országos gyűjtést szervezett a templom felépítéséhez szükséges pénz előteremtésére. Megvásárolták az Üllői út 75-77. sz. alatti telket, majd pályázatot hirdettek a templom és a hozzá tartozó épületegyüttes megtervezésére, melyet Aigner Sándor műépítész nyert meg. 1908-ra készült el zárdával és az oltáregyleti székházzal együtt a neogótika stíluselemeit megjelenítő templom, melyet 1908. szeptember 8-án Kohl Medárd püspök szentelt fel.Impresszum  Adatvédelem